วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มีคู่เสียเถิดคุณขา (F) ดารารัตน์ เกียรติเกิดสุข

มีคู่เสียเถิดคุณขา (F)
ดารารัตน์ เกียรติเกิดสุข
F

.....ดนตรี.....
..อยู่คนเดียวแสนจะเปลี่ยวใจ
โบราณว่าไว้
แสนสบายแต่ไม่สนุก
อยู่สองคนมีแต่ความทุกข์
แสนสนุกแต่ไม่สบาย
ไตร่ตรองดูสองอย่างต่างกัน
อันความดีนั้น
เห็นต่างกันชนิดละฝ่าย
อยู่คนเดียวเที่ยวกินใช้
คราเจ็บไข้ไม่มีใครรักษาเรา
เมื่อเป็นเช่นนี้
อยู่สองคนดีมีสุขคงแบ่งเบา
ปลอบใจคราเราเหงา
บำบัดโรครักเรา
สร่างเหงาเร็วทันใจ
แต่ว่าฉันชอบอยู่สองคน
ประเสริฐดีล้น
เหงากมลก็คลายลงได้
อยู่สองคนมีแต่สุขใจ
ทุกข์ทนไปได้เคียงคู่คิดกับตน..
.....ดนตรี.....
..อยู่คนเดียวแสนจะเปลี่ยวใจ
โบราณว่าไว้
แสนสบายแต่ไม่สนุก
อยู่สองคนมีแต่ความทุกข์
แสนสนุกแต่ไม่สบาย
ไตร่ตรองดูสองอย่างต่างกัน
อันความดีนั้น
เห็นต่างกันชนิดละฝ่าย
อยู่คนเดียวเที่ยวกินใช้
คราเจ็บไข้ไม่มีใครรักษาเรา
เมื่อเป็นเช่นนี้
อยู่สองคนดีมีสุขคงแบ่งเบา
ปลอบใจคราเราเหงา
บำบัดโรครักเรา
สร่างเหงาเร็วทันใจ
แต่ว่าฉันชอบอยู่สองคน
ประเสริฐดีล้น
เหงากมลก็คลายลงได้
อยู่สองคนมีแต่สุขใจ
ทุกข์ทนไปได้เคียงคู่คิดกับตน
มีคู่เสียเถิดคุณขา
มีคู่เสียเถิดคุณขา..

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ้(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ้ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ