วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อ.บ.ต.ขอก้าน ( Cm ) โด่ง คนเมือง

อ.บ.ต.ขอก้าน ( Cm )
โด่ง คนเมือง
Cm

.....ดนตรี.....
>>สิบนิ้วไหว้สา
อาวอาตี้ฮัก
ก็เอิ่นปากตัก
บอกต่านนั้นนอ
วันนี้ โด่งคนเมืองขอซอ
น้ำตา อ.บ.ต
มันไหลปางอาบหน้า
ปี้น้องจาวบ้าน
เลือกเป็น อ.บ.ต.
จนปอบ่ได้ขาย
จนปอบ่ได้ก้า
สวนลำไย
จนปอเป็นก่าหญ้า
ก็ย้อนว่ามา เป็น อ.บ.ต.
...ดนตรี...
>>ขอบคุณ
จาวบ้านที่เปิ้นเลือก
ในเมื่อเปิ้นเลือก
ต้องทำงานแม่นบ่
ย๊ะก๋าน ก็อย่าได้รีรอ
ต้องล่นไปของบนั้นงบนี่
หนต่าหนตาง
ต้องกื๊ดสร้างกื๊ดแป่ง
เฮาเป็นผู้แทน
มันตึงเป็นแบบนี้
...ดนตรี...
>>วันเสาร์ประชุมสมาชิก
กั้นว่าเป็นวันติ๊ด
ว่าจะต้องไปเผาผี
วันจันทร์ประชุมกลุ่มสตรี
วันอังคารก็มี
ประชาคมหมู่บ้าน
ย๊ะก๋าน ตึงบ่มีวันหยุด
กำเดียวก็วันพุธ
จะต้องประชุมเงินล้าน
วันพัด กรรมการหมู่บ้าน
วันศุกร์บ่ได้ยั้ง
ก่าต้องไปอบรม
...ดนตรี...
>>จะเป่นปอยหลวง
ก่าว่าเป๋นงานวัด
จะจัดงานก๋านงานกุศล
ผดแผวต้อนฮับ
เจ้าคนนายคน
ก็ตีงบ่ป้น อ.บ.ต.ว่าอี้
กำเดียวก็งานวัด
กำเดียวก็จัดสังสรรค์
บ่ได้ยั้งสักวัน
จะบอกขานกล่าวอี้
...ดนตรี...
>>ก่านงาน ก็ตึงได้ย๊ะสะปะ
ตำในวาระ เป็นระยะสี่ปี
เสียงตามสาย
ไฟฟ้ามันบ่ดี
น้ำเหมืองบ่หมี
เขาตีงล่นมาบอก
เดือดฮ้อนท่าน อ.บ.ต.
ต้องล่นไปขอ
งบมาขุดลอก
บ้านเหนือ บ้านใต้
ตึงบ้านในบ้านนอก
อะหยั๋งก่าบอก ต่าน อ.บ.ต.
...ดนตรี...
>>จะขอกล่าวเอิ่น
หื้อต่านที่เคารพ
ยิ่งเป๋นงานศพ
ต้องไปกู้ตี้กู้หน
ก๋านเป๋นก๋านต๋าย
ป๋ายในตำบล
จะตุ๊กจะจ๋น
ไปกิ๋นหวานตาลต้อม
เป็นดีก่าวางท่า
ตีหน้าย้อนฮอมหลาย
ฮอมน้อยก็ดีอาย
ฮอมหลายก็เดือดฮ้อน
...ดนตรี...
>>มีหน้าตี้ อยู่ในวาระ
ก่อต้องเสียสละ
อย่างน้อยก็ตึงสอง
อันดับแรก
ก็ทรัพย์สินเงินทอง
อันดับตี้สอง
เวลาตางบ้าน
ไผไค่เป๋น
ขอหื้อกึ๊ดหื๊อดี
ตำแหน่งหน้าที่
ล้วนแต่ตุ๊กทั้งนั้น
เกิดมาเป๋นคน
ฮับใจ้จาวบ้าน
ขอบอกปี้จ้าน
แป๋งใจ๋ยาวๆ
...ดนตรี...
>>เสียงซอก็ตี้โด่งได้ฮ้อง
เป๋นเสียงสะต้อน
หื้อกับปี้น้องหนุ่มสาว
หัวอ๊กผู้นำ
เหมือนดั่งฟ้ากับดาว
บางครั้งบางคราว
ก็มีก่าเมฆกับฟ้า
ขอหยุดขอยั้ง
ขอก้านก่อนหนอ
น้ำตา อ.บ.ต.
มันไหลปางอาบหน้า
นี้ แหละหนอ
น้อตั๋วเฮา..

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ้(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ้ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ