วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พอปานกัน ( F#m ) ศร สินชัย / ดอกอ้อ ทุ่งทอง

พอปานกัน ( F#m )
ศร สินชัย / ดอกอ้อ ทุ่งทอง
F#m
ดนตรี..12..Bars
10...11...12>
ช)ปากขึ้นสิหนีสิหนี
จ่มขึ้นสิหนีสิหนี
อยู่กับสามีหลายปีบ่ดีอีหยัง
เว้าขึ้นยามใด๋
สิไปเอาแต่ผังฝรั่ง
ยามข่อยได้ฟัง
เทื่อใด๋อายแทนลูกเต้า
ญ)ลองเบิ่งละบ่ส่าง
คันเจ้ายังเป็นจั่งซี้
ข่อยสิไปอีหลีถ้าพี่มัวแต่คาเมา
ข่อยเปิดข่อยอิ่ม
ข่อยหน่ายสามีขี้เหล้า
ซาโตหยังเจ้า
กินเหล้าเมาเมเซซัง
ดนตรี..8..Bars
6...7...8>>>
ช)เจ้าเว้าจั่งซั่นบ่ได้เด้
เจ้าว่าให้ข่อยบ่ได้
เว้ามาได้จั่งใด๋
ว่าสิไปหาผัวฝรั่ง
ญ)ที่เจ้ากินเหล้าล่ะ
บอกเซา เจ้าบ่เคยฟัง
ช)บัดทีเจ้านั้นหละ
ปากขึ้นกะสิหาฝรั่งว่านี่
ญ)เอ้าหากเจ้าเซาเหล้า
ข่อยสิเซาเว้าเรื่องผัวฝรั่ง
ช)อย่ามาขู่กันบ่ฟัง
จั่งใด๋กะส่าง
ข่อยสิกินคือเก่านี่แหละ
ญ)จั่งซั่นข่อยสิป๋า สิป๋า
จั่งซั่นข่อยสิหย่า สิหย่า
อยู่กับสุรา
ไปจนตายโลดเน้อเจ้า
ช)เจ้าเว้าจริงบ้อ
อย่ามาขู่กันหลายเฒ่า
ญ)ข่อยบ่ได้ขู่เจ้า
คั่นบ่เซาเหล้าสิเอาผัวฝรั่ง
ดนตรี..8..Bars
6...7...8>
ช)เจ้าเว้าจั่งซั่นบ่ได้เด้
เจ้าว่าให้ข่อยบ่ได้
เว้ามาได้จั่งใด๋
ว่าสิไปหาผัวฝรั่ง
ญ)ที่เจ้ากินเหล้าล่ะ
บอกเซา เจ้าบ่เคยฟัง
ช)บัดทีเจ้านั้นหละ
ปากขึ้นกะสิหาฝรั่งว่านี่
ญ)เอ้าหากเจ้าเซาเหล้า
ข่อยสิเซาเว้าเรื่องผัวฝรั่ง
ช)อย่ามาขู่กันบ่ฟัง
จั่งใด๋กะส่าง
ข่อยสิกินคือเก่านี่แหละ
ญ)จั่งซั่นข่อยสิป๋า สิป๋า
จั่งซั่นข่อยสิหย่า สิหย่า
อยู่กับสุรา
ไปจนตายโลดเน้อเจ้า
ช)เจ้าเว้าจริงบ้อ
อย่ามาขู่กันหลายเฒ่า
ญ)ข่อยบ่ได้ขู่เจ้า
คั่นบ่เซาเหล้าสิเอาผัวฝรั่ง
ช)ถ้าข่อยเซาเหล้าหล่ะ
ญ)ข่อยสิเซาเว้าเรื่องผัวฝรั่ง

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ้(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ้ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ