วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

กำปอนปี๋ใหม่ ( C ) เหมือน ภูมิน

กำปอนปี๋ใหม่ ( C )
เหมือน ภูมิน
C

..วาระดิถีเดือนจีปี๋ใหม่
ลูกหลานอยู่ไหนก็ปากั๋นมา
แกมขันสลุ่งดอกไม้นานา
จัดแจ๋งแต่งดาไหว้สาคนเฒ่า
..จ่วยกั๋นแกมขันใส่มือป่อเจ้า
แล้วนั่งคุกเข่าเอาศีลเอาปอน
ตั้งจิตตั้งใจ๋อย่าไหวสั่นคลอน
ฮับเอากำปอนแล้วจะได้ดิบได้ดี
..หื้อลูกหื้อหลานฮิมาก้าขึ้น
หลับได้เงินกมื่นตื่นได้เงินแสน
จะขายจะก้าหื้อก้าตอบแตน
เป๋นล้านเป๋นแสนกู๊ผู้กู๊คน
..เคราะห์ปีเคราะห์เดือน อย่าได้มาใกล้
เคราะห์ฮ้อนเคราะห์ไหม้ อย่าได้มาปาน
เคราะห์ยืนเคราะห์นั่ง
เคราะห์หลังตางข้าง
เคราะห์เตียวเคราะห์ย่าง
หื้อตวยสังขารไป
..ได้เตียวตี่ต่ำได้ย่ำตี่สูง
เป๋นป่อเป๋นลุงบ่หื้อมีบาปกรรม
หื้อลูกหื้อหลานโจคหนุนบุญก้ำ
หื้อสมกับกำตี่เปิ้นปั๋นปอน
..นับต่อนี้ไปขอหื้อสูเจ้า
ลูกหลานต่านเต้าปันมั่งปันมี
ปันเป๋นเศรษฐีมั่งมีหอห้อง
ร่ำรวยเงินทองเหมือนกั๋นกู๊คน
..กำปอนของป่อก็มีเต้าอี้
ขอหื้อสุขีสัพพีติโย วินัสสันตุ
สัพพะโลโก อายุวรรโณ สุขังพะลังฯ.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ