วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

สาวหน้อย ( C ) สมบูรณ์ บุญโรจน์

สาวหน้อย ( C )
สมบูรณ์ บุญโรจน์
C

ดนตรี....
สาวหน้อยหน้าม้ดต๋าใส
อ้ายหันแล้วใจบ่ดี
เสียดายอ้ายบ่ใจ้บ่าวจี๋
ใจ๋บ่ดีเมื่อหันสาวหน้อย
สาวหน้อยงามแต้งามว่า
มานั่งแป๋งหน้าตาลอย
มีแฟนหรือยังสาวหน้อย
แล่งกอยอ้ายก่แล่งเมา
ฟั่งโขดฟั่งเกียดฟั่งด่า
ฟั่งว่าอ้ายเป๋นบ่าวเฒ่า
สาวหน้อยจะไปเจื้อเขา
บ่าวเฒ่าก็มีหัวใจ๋
บ่าวเฒ่าลักเมาหละอ่อน
มันตึงบ่เดือดฮ้อนไผ
มันเป๋นเรื่องของหัวใจ๋
อ้ายตึงลักเมาสาวหน้อย
ดนตรี....
สาวหน้อยหน้าม้ดต๋าใส
อ้ายหันแล้วใจบ่ดี
เสียดายอ้ายบ่ใจ้บ่าวจี๋
ใจ๋บ่ดีเมื่อหันสาวหน้อย
สาวหน้อยงามแต้งามว่า
มานั่งแป๋งหน้าตาลอย
มีแฟนหรือยังสาวหน้อย
แล่งกอยอ้ายก่แล่งเมา
ฟั่งโขดฟั่งเกียดฟั่งด่า
ฟั่งว่าอ้ายเป๋นบ่าเฒ่า
สาวหน้อยจะไปเจื้อเขา
บ่าวเฒ่าก็มีหัวใจ๋
บ่าวเฒ่าลักเมาหละอ่อน
มันตึงบ่เดือดฮ้อนไผ
มันเป๋นเรื่องของหัวใจ๋
อ้ายตึงลักเมาสาวหน้อย

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ