วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รำวงชาวฟ้า เพลงคู่รำวง

รำวงชาวฟ้า
เพลงคู่รำวง
Db

ร้องโดย
สุรชัย จันทิมาธร.
และ สุนทรี เวชานนท์.
....ดนตรี......
[ ช+ญ ].รำวง ให้ชื่นฉ่ำ
เชิญมารำประสาไทยๆ
ลีลาสวยสดไสว
ลีลาสวยสดไสว
เหมือนดาวไฉไล อยู่บนนภา
นภาเหินฟ้ากว้างใหญ่
ขอพวงมาลัยให้เธอเถิดหนา
รักเรา ไม่ต้องสัญญา
รักเรา ไม่ต้องสัญญา
เหมือนดาวรักฟ้า
เหมือนฟ้ารักดิน.
[ช]เขา สูงๆ เมฆ สวยๆ ฟ้าใสๆ
คือลมหายใจของคนเสรี
นกบินไป สานไมตรี เสียงดนตรี
โลกแต้มสีด้วยมวลดอกไม้.
ฮื้อๆๆ.ฮื้อๆๆ
ฮื้อๆๆ ฮื้อๆๆๆ.
ฮื้อๆๆ.ฮื้อๆๆ
ฮื้อๆๆ ฮื้อๆๆๆ.
[ ญ ].ไปเน้อไป
ไปเที่ยวตามใจ ของเจ้า
น้องน้อย จะคอยเป็นเงา
น้องน้อย จะคอยเป็นเงา
ถ้าเจ้าไม่อยาก ให้ ไป
แม้บิน ไปได้ดั่งนก
เจ้าคง ดีอกดีใจ
ทั่วแผ่น ดินไทย
แหลมทองของเรา เสรี
จะหาที่ใด เปรียบปาน
อยาก จะไปก็ไป
แม้นในหัวใจ เจ้าอยากจะมา
อยาก จะมาก็มา
น้องเตรียมน้ำท่า
ทั้งคาวและหวาน
....ดนตรี..........
[ ช].ทุ่ง นาแล้ง โหยแห้ง ทั่วไป
[ ญ].ทุ่ง นาไทย
แล้งเรือง เดือนเมษา
[ ช].อยู่ กับปลา
เลี้ยงควาย เรื่อยเปื่อยมา
[ ญ].เหม่อมองฟ้า
ไม่เห็น ได้ยินแต่เสียง
[ ช+ญ ]..เสียง เครื่องบิน
ได้ยิน หึ่งๆ
เหมือนฝูงผึ้ง อยู่บนฟ้า ไกลๆ
[ ญ ]เสียงงอแง
ร้องหาแม่ควาย
[ ช ]ใบไม้แห้ง ร่วงลงท้องนา
[ ช+ญ ].รำวง ให้ชื่นฉ่ำ
เชิญมารำประสาไทยๆ
ลีลาสวยสดไสว
ลีลาสวยสดไสว
เหมือนดาวไฉไลอยู่บนนภา
นภาเหิรฟ้ากว้างใหญ่
ขอพวงมาลัยให้เธอเถิดหนา
รักเราไม่ต้องสัญญา
เหมือนดาวรักฟ้าเหมือนฟ้ารักดิน
[ ช+ญ ].รำวง ให้ชื่นฉ่ำ
เชิญมารำประสาไทยๆ
ลีลาสวยสดไสว
ลีลาสวยสดไสว
เหมือนดาวไฉไลอยู่บนนภา
นภาเหินฟ้ากว้างใหญ่
ขอพวงมาลัยให้เธอเถิดหนา
รักเรา ไม่ต้องสัญญา
เหมือนดาวรักฟ้า
เหมือนฟ้ารักดิน.
[ ช+ญ ].รำวง ให้ชื่นฉ่ำ
เชิญมารำประสาไทยๆ
ลีลาสวยสดไสว
ลีลาสวยสดไสว
เหมือนดาวไฉไลอยู่บนนภา
นภาเหินฟ้ากว้างใหญ่
ขอพวงมาลัยให้เธอเถิดหนา
รักเรา ไม่ต้องสัญญา
เหมือนดาวรักฟ้า
เหมือนฟ้ารักดิน.
[ ช+ญ ].รำวง ให้ชื่นฉ่ำ
เชิญมารำประสาไทยๆ
ลีลาสวยสดไสว
ลีลาสวยสดไสว
เหมือนดาวไฉไลอยู่บนนภา
นภาเหินฟ้ากว้างใหญ่
ขอพวงมาลัยให้เธอเถิดหนา
รักเรา ไม่ต้องสัญญา
เหมือนดาวรักฟ้า
เหมือนฟ้ารักดิน.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound