วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กระทงหลงทาง ( D ) อรวี สัจจานนท์

กระทงหลงทาง ( D )
อรวี สัจจานนท์
D

KaraOKe..........>>>
เป็นลาง สังหรณ์
เมื่อตอนวันลอยกระทง
สายน้ำไหลเชี่ยวไหลส่ง
กระทงสองเราแยกทาง
กระทงพี่นั้น
ล่องไปเหมือนใจมุ่งหวัง
กระทงของน้องหลงทาง
ลอยขวางหาทางไม่เจอ
ตั้งแต่วันนั้น น้องก็กังวลไม่หาย
เฝ้าคิดกลุ้มในหัวใจ
กลัวใครเข้ามาแย่งเธอ
กลัวพี่กับน้อง
แยกทางหากันไม่เจอ
กลัวใครเข้ามาพรากเธอ
เหมือนดังกระทงหลงทาง
..ลางร้ายวันลอยกระทง
บอกเรื่องราวโดยตรง
ว่าความรักเราอัปปาง
พี่เปลี่ยนหัวใจ
มีใหม่สมใจมุ่งหวัง
น้องเหมือนกระทงหลงทาง
อ้างว้างหัวใจลอยวน
.เพ็ญเดือนสิบสอง
น้องลอยกระทงเดียวดาย
ปีนี้ขาดคนรู้ใจ
เคียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงอ้างว้าง
ล่องไปกับสายน้ำวน
เปรียบความรักน้องมืดมน
หาคนร่วมทางไม่มี
....ดนตรี.......>>>
เพ็ญเดือนสิบสอง
น้องลอยกระทงเดียวดาย
ปีนี้ขาดคนรู้ใจ
เคียงกายเหมือนใครหลายคน
กระทงอ้างว้าง
ล่องไปกับสายน้ำวน
เปรียบความรักน้องมืดมน
หาคนร่วมทางไม่มี

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound