วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เพลงดอกผักบุ้ง ( C ) ลูกคลัก เนื้อเพลงและดนตรีมิดิ(MIDI)

เพลงดอกผักบุ้ง ( C ) ลูกคลัก
เนื้อเพลงและดนตรีมิดิ(MIDI)
C...1.2.3...
.ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง
สาวชาวกรุง..ครูอนุบาล
ดนตรี......
...1.2.3...
.ผักบุ้งชายคลอง
พี่มาร้องเพลงสาวผักบุ้ง
ดอกเอยเจิดจ้าจะรุ่ง
กระจายฟุ้งที่ใจงาม
สดใสตามธรรมชาติ
สังคมอาจน้อยบทบาท
ใสสะอาด.สร้างสรรค์เด็กไทย
ดนตรี.........
...1.2.3...
.ผักบุ้งโฉมตรู
มีความรู้ก็พอสมควร
หน้าที่ของเนื้อนวล
เป็นครูสอนอนุบาล
เด็กเล็กเธอเอาใจใส่
ดูแลเด็กยังเยาว์วัย
ฟูมฟักใฝ่.เด็กอนุบาล
ดนตรี........
.ผักบุ้งดอกนี้
ไม่เคยมีอยู่ในแจกัน
ดังดอกกุหลาบนั้น
ทานตะวันดอกเยอบิร่า
น้อยคนจะเห็นความดี
เด็กน้อยเขานั้นยินดี
คือไม่มี.สีสันใดใด
ดนตรี.....
.ผักบุ้งยินดี
สิ่งที่มีเธอนั้นพอใจ
ไม่สอนโรงเรียนใหญ่
สุขใจมีจรรยาบรรณ
ภูมิใจในความเป็นครู
มาร้องเพลงรักคุณครู
ขอเชิดชู.ครูอนุบาล
.ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง
สาวชาวกรุง.ครูอนุบาล
ดนตรี......
.ผักบุ้งดอกนี้
ไม่เคยมีอยู่ในแจกัญ
ดังดอกกุหลาบนั้น
ทานตะวันดอกเยอบิร่า
น้อยคนจะเห็นความดี
เด็กน้อยเขานั้นยินดี
คือไม่มี.สีสันใดใด
ดนตรี......
.ผักบุ้งยินดี
สิ่งที่มีเธอนั้นพอใจ
ไม่สอนโรงเรียนใหญ่
สุขใจมีจรรยาบรรณ
ภูมิใจในความเป็นครู
มาร้องเพลงรักคุณครู
ขอเชิดชู.ครูอนุบาล
.ดอกผักบุ้ง..ดอกผักบุ้ง
สาวชาวกรุง.ครูอนุบาล
ดนตรี.......

ดาวน์โหลด midi มิดิเพลงนี้

alt : ดาวน์โหลด midi มิดิเพลงนี้