วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทองอินทร์สิ้นหวัง ( Ab ) ธนา พาโชค

ทองอินทร์สิ้นหวัง ( Ab )
ธนา พาโชค
Ab

ข้อยบวชก็หลายพรรษา
จนได้เป็นมหา
เขาเอิ้นมหาทองอิน
สึกมาก็หวังวิวาห์กับยุพิน
คนชื่อซ่อนกลิ่น
ตามที่สัญญากัน...
ก่อนห่มสบงก็ตกลงอย่างดี
ว่าจะรอพี่ใช่ไหมแจ่มจันทร์
เป็นหยังจึงเป็นจังชั่น
มาลักแต่งก่อนกัน
ลืมคำมั่นสัญญา...
ทองอินสิ้นหวังหมดทาง
เสียแฮงบอกนาง
ว่าจะบวชเป็นมหา
ย่อนบวชโดนี่แหละหน้า
มันจึงมาเปลี่ยนแปร
ดังว่าวาสนาทองอิน...
หัวอกมหาต้องตรม
นอนเศร้าระทม
น้ำตาไหลริน
จำไว้เด้อผู้ใดได้ยิน
อย่าบวชโดนคือทองอิน
เดี๋ยวจะได้กินน้ำตา...
..ดนตรี....>>>
ข้อยบวชก็หลายพรรษา
จนได้เป็นมหา
เขาเอิ้นมหาทองอิน
สึกมาก็หวังวิวาห์กับยุพิน
คนชื่อซ่อนกลิ่น
ตามที่สัญญากัน...
ก่อนห่มสบงก็ตกลงอย่างดี
ว่าจะรอพี่ใช่ไหมแจ่มจันทร์
เป็นหยังจึงเป็นจังชั่น
มาลักแต่งก่อนกัน
ลืมคำมั่นสัญญา...
ทองอินสิ้นหวังหมดทาง
เสียแฮงบอกนาง
ว่าจะบวชเป็นมหา
ย่อนบวชโดนี่แหละหน้า
มันจึงมาเปลี่ยนแปร
ดังว่าวาสนาทองอิน...
หัวอกมหาต้องตรม
นอนเศร้าระทม
น้ำตาไหลริน
จำไว้เด้อผู้ใดได้ยิน
อย่าบวชโดนคือทองอิน
เดี๋ยวจะได้กินน้ำตา...

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound