วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ไร่อ้อยคอยพี่ [หญิง] ร้องแก้ ไร่อ้อยคอยรัก Ab

ไร่อ้อยคอยพี่ [หญิง]
ร้องแก้ ไร่อ้อยคอยรัก
Ab

..ดนตรี....>>>
หนาว เริ่มเย็นมาอีกแล้ว
หน่อย
ไม่แคล้วเหน็บหนาวอารมณ์
ใครเล่าใครเฝ้าคอยคู่ชม
ไร่อ้อยโทรม
หนาวลมอ้อยเหลือแต่ซาง...
แล้ว พี่ไม่หันมาแล
หน่อย ชะแง้เฝ้าแลต้นทาง
ลมหนาวเอยเราเคยแนบคาง
กลับอ้างว้าง ลมพาพี่ไปสู่กรุง...
ไร่อ้อยแห้งเฉา เพราะเขาไม่อยู่
หน่อยทนอดสู เฝ้าดูที่ร่ม
พี่หนอ ดังใด อยู่ในเมืองกรุง
สาวล้อมหอมฟุ้ง
ลืมบ้านทุ่งหญ้าคา...
หนาว หน่อยก็หนาวไม่น้อย
สาว ไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา
คงชวดชมพี่แล้วสิหนา
อ้อยแห้งคา
สองแขนคอยแฟนกลับคืน...
..ดนตรี....>>>
ไร่อ้อยแห้งเฉา เพราะเขาไม่อยู่
หน่อยทนอดสู เฝ้าดูที่ร่ม
พี่หนอ ดังใด อยู่ในเมืองกรุง
สาวล้อมหอมฟุ้ง
ลืมบ้านทุ่งหญ้าคา...
หนาว หน่อยก็หนาวไม่น้อย
สาว ไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนา
คงชวดชมพี่แล้วสิหนา
อ้อยแห้งคา
สองแขนคอยแฟนกลับคืน..

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound