วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2554

หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ( C ) ศรเพชร & น้องนุช

หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ( C )
ศรเพชร & น้องนุช
C

ดนตรี 11 Bars..9...10...
11.ช.บ้านของพี่ทำนา
ทำนา ปลูกข้าว ทุกเมื่อ
ญ.น้องก็ทำนาเกลือ
ขายเกลือ เพื่อซื้อ ข้าวกิน
ช.บ้าน ของพี่ อยู่ที่กา-ฬสินธุ์
...ญ.ส่วนตัวยุพิน อยู่สมุทร สา-คร
ช.พี่มาเจอะคนงาม
คนงาม มาเที่ยวดาว คะนอง
ญ.นับว่าเป็นบุญของน้อง
มา พบ ที่พี่ทัก น้องก่อน
ช.อยากไป อยู่จัง ที่สมุทร สาคร
...ญ.อย่ามาเว้าวอน พูดมากลัวไม่จริง
ช.พี่ทำนา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ
ญ.น้องก็ทำ นาเกลือ
ช.หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ช.ถ้าพี่จะ ไปขอ ไปขอ พ่อจะว่า อย่างไร
ญ.น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้อง จริงจริง
ช.หนุ่มนาข้าว รับรอง ไม่ทอดทิ้ง
...ญ.ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาวนาเกลือ
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8.ช.พี่ทำนา ปลูกข้าว รักน้องสาวแก้มเรื่อ
ญ.น้องก็ทำ นาเกลือ
ช.หนุ่ม นาข้าวไม่ทอดทิ้ง
ช.ถ้าพี่จะไปขอ ไปขอ พ่อจะว่า อย่างไร
ญ.น้องสุดแสนดีใจ ถ้าพี่ไปขอน้อง จริงจริง
ช.หนุ่มนาข้าวรับรอง ไม่ทอดทิ้ง
...ญ.ถ้ารักน้องจริง อย่าทิ้งสาว นาเกลือ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound