วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พรหมลิขิต ( Eb ) สุนทราภรณ์

พรหมลิขิต ( Eb ) สุนทราภรณ์
....>>>
พรหมลิขิต บันดาล ชัก พา
ดลให้มาพบกัน ทัน ใด
ก่อนนี้อยู่กันแสนไกล พรหมลิขิตดลจิต ใจ
ฉันจึงได้มาใกล้ กับ เธอ
เออชะรอยจะเป็น เนื้อ คู่
ควรอุ้มชูเลี้ยงดู บำเรอ
แต่ครั้งแรกเมื่อพบ เธอ ใจนึกเชื่อว่าแรกเจอ
ฉันและเธอคือ คู่ สร้าง มา
เนื้อ คู่ ถึง อยู่ แสนไกล คงไม่คลาดครา
มุ่ง หวัง สมดังอุรา ไม่ว่าใคร ใคร
หากมิใช่คู่ครอง แท้ จริง
จะแอบอิงรักยิ่ง ปานใด
ยากนักที่จะสมใจ คงพบเหตุอาเพทภัย
พลัดกันไปจนให้คลาดครา
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8...เราสองคนต้องเป็น เนื้อ คู่
จึงชื่นชูรักใคร่ บู ชา
นี่เพราะว่าบุญหนุน พา
พรหมลิขิตขีดเส้นมา ชี้ชะตาให้มา ร่วม กัน
คนบางคนต้องเป็น เนื้อ คู่
เพียงแต่ดูรู้ชื่อ โดย พลัน
ก็รู้สึกนึกรักกัน จนฝันใฝ่ใจผูกพัน
แม้ไม่ทันจะเห็น รูปกาย
เนื้อ คู่ ถึงอยู่แสนไกล คงไม่คลาดครา
มุ่ง หวัง สมดังอุรา ไม่ว่าใครใคร
พรหมลิขิตบันดาลทุก อย่าง
เป็นผู้วางหนทางปวงชน
ได้ลิขิตชีวิตคน นำเนื้อคู่มาเปรอปรน
ทั้งยังดลเธอให้ กับ ฉัน

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

เสียแรงรักใคร่ ( C ) สุนทราภรณ์

เสียแรงรักใคร่ ( C ) สุนทราภรณ์

ดนตรี 5 Barrs..3...4...
5.เสียแรงรักใคร่ เสียแรงปักใจ จริง
หวังได้พักพิงกลับทิ้งกันไป
...เสียแรงฉันซื่อและถือจริงใจ
เหินห่างเลิกร้างแรมไกล
สิ่งที่ฝากไว้แรมรา
...เสียแรงหมายมั่นเสียแรงฝากกัน นาน
เสียถ้อยสาบานเสกสรรวาจา
...เสียแรงเป็นคู่ชื่นชู้กันมา
เธอสิไม่เห็นนำพา หรือใฝ่ไปหาคู่ใหม่
...ช้ำ นัก รัก เอ๋ย เคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำ ที่ เคย ให้ ถูก เธอ ผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย ตัดใจไม่เหลือ เลย
...เสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชู ชม
เสียสิ้นภิรมย์สู่สมเราเคย
...เสียแรงเป็นคู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้นความรักราเลย
ช้ำจริงอกเอ๋ยตัวเรา
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8.ช้ำ นัก รัก เอ๋ย เคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำที่ เคย ให้ ถูก เธอ ผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย ตัดใจไม่เหลือ เลย
...เสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชู ชม
เสียสิ้นภิรมย์สู่สมเราเคย
...เสียแรงเป็นคู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้นความรักราเลย
ช้ำจริงอกเอ๋ยตัวเรา

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ยิ่งบ่อยยิ่งดี ( G ) อรวี สัจจานนท์

ยิ่งบ่อยยิ่งดี ( G ) อรวี สัจจานนท์

ดนตรี 7 Bars..5...6...
7..ถ้าจะดู ละคร เรื่องเดียว ซ้ำซ้ำ
เรื่องเดิมประจำ ซ้ำซ้ำ กันไป
เรื่องที่เรา รู้แล้ว ก็ดู ซ้ำใหม่
สุดท้าย เราคง ระอา
ถ้าจะไป ไหนไหน ถ้าไป ซ้ำซ้ำ
ที่เดียวประจำ ซ้ำซ้ำ เวลา
ก็คงมี ซักครั้ง ที่เรา ต้องลา
ก็เบื่อขึ้นมาน่าเห็นใจ
...ดู แล หัว ใจ ของเราให้ดี
...ทำวัน วันนี้ ไม่ให้น่าหน่าย
...กลัวซ้ำไป ซ้ำมา ก็ต้องหาสิ่งใหม่เรื่อยไป
ต้องถนอมจิตใจ อะไรต้องให้ ดู ดี
แต่บอกว่ารัก รัก รัก รักฉัน บ่อยบ่อย
บอกซักร้อย ซักล้าน ก็ดี
จะบอกกันซ้ำ ซ้ำ ซ้ำ เท่าไร ไม่กร่อย
บอก ยิ่ง บ่อย ยิ่ง ดี
ถ้าบอกว่ารัก รัก รัก รักฉัน บ่อยบ่อย
บอกซักร้อย ซักล้าน ก็ดี
จะบอกกันซ้ำ ซ้ำ ซ้ำเท่า ไร ไม่กร่อย
บอก ยิ่ง บ่อย ยิ่ง ดี
ดนตรี 7 Bars..5...6...
7...ดู แลหัวใจ ของเราให้ดี
...ทำวัน วันนี้ ไม่ให้น่าหน่าย
...กลัวซ้ำไป ซ้ำมา ก็ต้องหาสิ่งใหม่เรื่อยไป
ต้องถนอมจิตใจ อะไรต้องให้ ดู ดี
แต่บอกว่ารัก รัก รัก รักฉัน บ่อยบ่อย
บอกซักร้อย ซักล้าน ก็ดี
จะบอกกันซ้ำ ซ้ำ ซ้ำเท่า ไร ไม่กร่อย
บอก ยิ่ง บ่อย ยิ่ง ดี
ถ้าบอกว่ารัก รัก รัก รักฉัน บ่อยบ่อย
บอกซักร้อย ซักล้าน ก็ดี
จะบอกกันซ้ำ ซ้ำ ซ้ำเท่า ไร ไม่กร่อย
บอก ยิ่ง บ่อย ยิ่ง ดี
แต่บอกว่ารัก รัก รัก รักฉัน บ่อยบ่อย
บอก ยิ่ง บ่อย ยิ่ง ดี

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

เด่นดารา ( C ) สุนทราภรณ์

เด่นดารา ( C ) สุนทราภรณ์

ดนตรี 8 Bars..7...
8... (เดือน ดา-รา)
(เด่น บนฟ้า นภา สวยส่อง)
(เด่นบนฟ้า น่า-มอง)
(เชิญ จับจอง คู่รำ เหมือนว่า)
(เชิญ จับจอง คู่รำ เหมือนว่า)
กอด-อก กระไร รำพึง
คิดถึง กระไร รำพัน
(จำได้ ใฝ่ ฝัน)
(แสง จันทร์ ส่อง หล้า)
เดือน ก็หงาย เย็น พระพาย พัด-มา
เริงรื่น อุรา ฉันอยาก จะหา คู่ ใจ
ฉันอยาก จะหา คู่ ใจ
(เดือน ปรานี)
(อย่าหลบลี้ ให้เดือน หนีหน้า)
(เจ้า โปรดได้ เมต-ตา)
(เว-ทนา คู่ชม ชิดใกล้)
(เว-ทนา คู่ชม ชิดใกล้)
กอดหน่อย เจ้าคง ยินยอม
ขอหอม เจ้าคง ยินดี
(จะไม่ หน่ายหนี ให้ พี่ หม่นไหม้)
เดือน รูปสวย งาม ซ้ำรวย น้ำ-ใจ
คงเอื้อ เยื่อใย
ฉันผู้ ยากไร้ แน่เอย
ฉันผู้ ยากไร้ แน่เอย
ดนตรี 64 Bars..63...
64... (เดือน ดา-รา)
(เด่น บนฟ้า นภา สวยส่อง)
(เด่นบนฟ้า น่า-มอง)
(เชิญ จับจอง คู่รำ เหมือนว่า)
(เชิญ จับจอง คู่รำ เหมือนว่า)
กอด-อก กระไร รำพึง
คิดถึง กระไร รำพัน
(จำได้ ใฝ่ ฝัน)
(แสง จันทร์ ส่อง หล้า)
เดือน ก็หงาย เย็น พระพาย พัด-มา
เริงรื่น อุรา ฉันอยาก จะหา คู่ ใจ
ฉันอยาก จะหา คู่ ใจ
(เดือน ปรานี)
(อย่าหลบลี้ ให้เดือน หนีหน้า)
(เจ้า โปรดได้ เมต-ตา)
(เว-ทนา คู่ชม ชิดใกล้)
(เว-ทนา คู่ชม ชิดใกล้)
กอดหน่อย เจ้าคง ยินยอม
ขอหอม เจ้าคง ยินดี
(จะไม่ หน่ายหนี ให้ พี่ หม่นไหม้)
เดือน รูปสวย งาม ซ้ำรวย น้ำ-ใจ
คงเอื้อ เยื่อใย
ฉันผู้ ยากไร้ แน่เอย
ฉันผู้ ยากไร้ แน่เอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

รักข้ามขอบฟ้า ( F ) ศรีไศล สุชาติวุฒิ

รักข้ามขอบฟ้า ( F ) ศรีไศล สุชาติวุฒิ

ดนตรี 8 Bars..6...7...
8..ขอบฟ้า เหนืออาณาใดกั้น
ใช่รักจะดั้น ยากกว่านก โบยบิน
รักข้ามแผ่นน้ำ รักข้าม แผ่นดิน
เมื่อความรักดิ้น ฟ้ายังสิ้นความกว้างไกล
..ขอบฟ้า ทิ้งโค้งมาคลุมครอบ
อ้าแขนรายรอบโอบโลกไว้ ภายใน
เหมือนอ้อมกอดรัก แม้ได้ โอบใคร
ชาติภาษาไม่ สำคัญเท่าใจตรงกัน
...รัก ข้ามขอบฟ้า รักคือ สื่อภาษาสวรรค์
อาจมีใจคนละดวง ต่างเก็บอยู่คนละทรวง
ไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์
ขอบฟ้า แม้จะคนละฟาก
ห่างไกลกันมาก แต่ก็ฟ้าเดียวกัน
รักข้ามขอบฟ้า ข้ามมา ผูกพัน
ผูกใจรักมั่น สองดวงให้เป็นดวงเดียว
ดนตรี 16 Bars..14...15...
16...รัก ข้ามขอบฟ้า รักคือสื่อภาษาสวรรค์
อาจมีใจคนละดวง ต่างเก็บอยู่คนละทรวง
ไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์
..ขอบฟ้า แม้จะคนละฟาก
ห่างไกลกันมาก แต่ก็ฟ้าเดียวกัน
รักข้ามขอบฟ้า ข้ามมา ผูกพัน
ผูกใจรักมั่น สองดวงให้เป็นดวงเดียว

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หนาวลมที่เรณู ( Dm ) โอภาส ทศพร

หนาวลมที่เรณู ( Dm )
โอภาส ทศพร
Dm

ดนตรี 12 Bars..10...11...
12..เรณูนคร ถิ่นนี้ช่างมีมนต์ขลัง
ได้พบนวลนาง ดั่งเหมือนต้องมนต์แน่นิ่ง
น้องนุ่งซิ่นไหม ไว้ผมมวยสวยเพริด พริ้ง
พี่รักเจ้าแล้วแท้จริง
สาวเวียงพิงค์แห่งแดนอิสาน
เราเคยสัมพันธ์
พรอดรักเมื่อคราวหน้าหนาว
คืนฟ้าสกาว เหน็บหนาวน้ำค้างหรือนั่น
เพราะได้เคียงน้อง
ถึงต้องหนาวตายไม่หวาดหวั่น
รุ่งรางต้องร้างไกลกัน
สุดหวั่นไหว ก่อนลา
ผ้าผวยร้อยผืน ไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ใกล้
ดูดอุร้อยไห ไม่คลายหนาวได้หรอกหนา
ห่าง...น้อง พี่ต้องหนาวหนักอุรา
คอยนับวันเวลา จะกลับมาอบไอรักเก่า
เย็นลมเหมันต์ ผ่านพ้นยิ่งพาสะท้อน
โธ่น้องบังอร ก่อนนั้นเคยคลอเคียงเจ้า
ครั้งเที่ยวชมงานพระธาตุพนม
ยามหน้าหนาว พี่ยังไม่ลืมนงเยาว์
โอ้แม่สาว เรณู
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ช่อมาลี-ยวนย่าเหล่ ( Eb ) สุนทราภรณ์

ช่อมาลี-ยวนย่าเหล่ ( Eb )
สุนทราภรณ์
Eb

ดนตรี 8 Bars..6...
7...8. ช่อ มาลี คนดี ของพี่ ก็มา
สวยจริงหนา สุดาแก้มแดง
สวยจริงหนา สุดาแก้มแดง
(โอ้จันทร์ไปไหน)
(ทำไมจึงไม่ส่องแสง)
(เดือนมาแฝง แสงสว่าง)
(เมฆน้อย ลอยมา เมฆน้อย ลอยมา)
ดอกฟ้า จะร่วง
(พวงพยอม โรยรา)
ดอกฟ้า จะโรย
(เมื่อลมโชยมา ถลาลงดิน)
เหมือนรักเราสิ้น ไม่มีเยื่อใย
ดอกฟ้า พลัดถิ่น
(เคยส่งกลิ่นหอม สลักตรึงใจ)
ยังไม่ทันไร ก็ร่วงโรยรา
ยวน ย่าเหล ยวน ย่าเหล่
หัวใจ ว้าเหว่ ไม่รู้จะเห่ ไปหาใคร
จะซื้อ เปล-ยวน ที่ใต้ หย่อน หย่อน
จะเอา น้องนอน ไกว-เช้า ไกว-เย็น
ดนตรี 20 Bars..18...
19...20. ช่อมาลี คนดี ของพี่ ก็มา
สวยจริงหนา สุดาแก้มแดง
สวยจริงหนา สุดาแก้มแดง
(โอ้จันทร์ไปไหน)
(ทำไมจึงไม่ส่องแสง)
(เดือนมาแฝง แสงสว่าง)
(เมฆน้อย ลอยมา เมฆน้อย ลอยมา)
ดอกฟ้า จะร่วง
(พวงพยอม โรยรา)
ดอกฟ้า จะโรย
(เมื่อลมโชยมา ถลาลงดิน)
เหมือนรักเราสิ้น ไม่มีเยื่อใย
ดอกฟ้า พลัดถิ่น
(เคยส่งกลิ่นหอม สลักตรึงใจ)
ยังไม่ทันไร ก็ร่วงโรยรา
ยวน ย่าเหล ยวน ย่าเหล่
หัวใจ ว้าเหว่ ไม่รู้จะเห่ ไปหาใคร
จะซื้อ เปล-ยวน ที่ใต้ หย่อน หย่อน
จะเอา น้องนอน ไกว-เช้า ไกว-เย็น
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

รำวงปีใหม่ ( Ab ) สุนทราภรณ์

รำวงปีใหม่ ( Ab )
สุนทราภรณ์
Ab

ดนตรี 4 Bars..2...
3...4.. ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วมไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่งปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวันปีใหม่ เราต้องไชโย
ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วม ไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่ง ปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวัน ปีใหม่ เราต้องไชโย
(พ้นไปแล้ว ปีเก่า)
ยิ้มให้เช้า ปีใหม่
(หน้าแฉล้ม แจ่มใส ใจมุ่งมั่นไว้)
(ร้างไกล ความเศร้าตรม)
ต่าง ตักบาตร ทำบุญ
เพิ่ม ความอุ่น บาปบุญ
(ด้วยบุญ กุศล ทุกคน จึงเปรมปรีด์)
ด้วยบุญ กุศล ทุกคน จึงเปรมปรีด์
ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วมไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่ง ปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวัน ปีใหม่ เราต้องไชโย
พบกันวันนี้ ปีใหม่
(ยิ้มสดใส เต็มที่)
ต่างร่วมจิต ไมตรี
ปีใหม่ เช่นนี้ ล้วนมี ความชื่นชม
(ไม่ มีขุ่น เคืองใคร)
(ต่างก็ใฝ่ เริงรมณ์)
มุ่งความสุขสม นิยม อวยพรกัน
(มุ่งความสุขสม นิยม อวยพรกัน)
ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วม ไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่ง ปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวัน ปีใหม่ เราต้องไชโย
(ขออายุ ยืนยั่ง)
สม ที่หวัง ปองมั่น
(ให้ ผุดผ่อง เฉิดฉันท์)
(มีแต่ สุขสันต์ ทุกวัน ตลอดไป)
ไม่มี โรค มาพาน
พี่ จงผ่าน โพยภัย
(อยู่ใน มิ่งใจ สมใน ฤทัยปอง)
มุ่งใน สิ่งใด สมใน ฤทัยปอง
ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วม ไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่ง ปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวัน ปีใหม่ เราต้องไชโย
ไชโย ไชโย ไชโย
ฉันร่วม ไชโย ต้อนรับปีใหม่
ส่ง ปีเก่า แล้วเราเริงใจ
ถึงวัน ปีใหม่ เราต้องไชโย
.
Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หนาวตัก ( Eb ) นันทิดา แก้วบัวสาย

หนาวตัก ( Eb )
นันทิดา แก้วบัวสาย
Eb

ดนตรี 4 Bars..2...3...
4.ทะเล งาม ยามดึกดื่น
ฮึม....เหมือนคลื่น หลับ
แสงเดือน จับ เจิดนภา เวหา หาว
นั่งเรือ น้อย เคลื่อนคล้อย ใต้แสงดาว
พร่าง น้ำพราว ผ่องเพชรเกล็ด นที
ดู ซิดู ใคร สอน ให้นอนหนุน ตัก
ซุก ซนนัก ไม่ กลัวน้อง จะหมองศรี
หนาว ตัก หนัก จิต ดรร-ชนี
หาก นาวี อรุโณทัย ไม่กลับคืน
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8.ดู ซิดู ใคร สอน ให้นอนหนุน ตัก
ซุก ซนนัก ไม่ กลัวน้อง จะหมองศรี
หนาว ตัก หนัก จิต ดรร-ชนี
หาก นาวี อรุโณทัย ไม่กลับคืน
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หลักไม้เลื้อย ( Dm ) จิตติมา เจือใจ

หลักไม้เลื้อย ( Dm )
จิตติมา เจือใจ
Dm

ดนตรี 4 Bars..2...3...
4.เพราะเธอเหมือนหลัก ไม้ตั้งตรงนั่น
...ไม้เลื้อยอย่างฉัน ได้พันอาศัย
...ขาดเธอเหมือนขาด หลักชีวิตไป
ก้าวเดินทางใด ขาดความมั่นใจ แน่นอน
...เพราะเธอเหมือนสร้อย พระห้อย คอนั่น
...คุ้มครองป้องกัน ภูตภัยหลอกหลอน
...ขาดเธอหัวอก หวั่นไหวสั่นคลอน
แม้ยามจะนอน ประสาทยังหลอนตัวเอง
กลับ มา หาฉันเถิดนะคนดี
มาปลอบชีวี ฉันให้หายวังเวง
ฉันเหมือนพิณ ขึ้นสายรอเธอบรรเลง
ดีดเป็นเพลง ฟังชื่น ฉ่ำอุรา
...ขอวอนเดือนเด่น และดาวลอยลิบ
...ช่วยเตือนกระซิบ ให้เธอกลับมา
...อยู่ชิดเคียงข้าง ดั่งคำสัญญา
คิดถึงเจียนบ้า ปิ่มว่า จะขาดใจ
ดนตรี 9 Bars..7...8...
9.ขอวอนเดือนเด่น และดาวลอยลิบ
...ช่วยเตือนกระซิบ ให้เธอกลับมา
...อยู่ชิดเคียงข้าง ดั่งคำสัญญา
คิดถึงเจียนบ้า ปิ่มว่า จะขาดใจ
ฮือ...ฮือ...ฮือ
...ฮือ...ฮือ...ฮือ
...ฮือ......
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

จำเลยรัก ( Cm ) รสสุคนธ์ ศุระศรางค์

จำเลยรัก ( Cm )
รสสุคนธ์ ศุระศรางค์
Cm

ดนตรี 9 Bars ..7...8...
9.เจ็บแค้นเคืองโกรธ โทษฉันไย
ฉัน ทำ อะไรให้เธอเคืองขุ่น
ปรัก ปรำ ฉันเป็นจำเลยของคุณ
นี่หรือพ่อ นักบุญ แท้จริงคุณคือ คนบาป
ไม่ขอคุกเข่า เฝ้าง้องอน 
แม้นใจ ขาดรอนขอตายดีกว่า
ไม่ขอ ง้อใครให้กรุณา
ไม่ขอเศร้าโศกา
หรือบีบน้ำตา อ้อนวอนใครใคร
..เชิญคุณลงทัณฑ์ บัญชา
..จนสมอุราจนสาแก่ใจ
..ไม่มีวันที่ฉันจะ ร้องไห้ 
ร่ำ ไรเพราะฉันไม่ใช่หญิงเจ้าน้ำตา
..กักขังฉันเถิด กักขังไป
ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่า
อย่าขัง หัวใจให้ทรมา
ให้ฉันเศร้าโศกา
เหมือนว่าฉันเป็น เช่นดังจำเลย
(ดนตรี 9 Bars)..7...8...
9.เชิญคุณลงทัณฑ์ บัญชา
..จนสมอุรา จนสาแก่ใจ
..ไม่มีวันที่ฉันจะ ร้องไห้ 
ร่ำ ไรเพราะฉันไม่ใช่หญิงเจ้าน้ำตา
..กักขังฉันเถิด กักขังไป
ขังตัว อย่าขังหัวใจดีกว่า
อย่าขัง หัวใจให้ทรมา
ให้ฉันเศร้าโศกา
เหมือนว่าฉันเป็น เช่นดังจำเลย
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

รักที่เลือกไม่ได้ ( Ab ) ศรีไศล สุชาติวุฒิ

รักที่เลือกไม่ได้ ( Ab )
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
Ab

ดนตรี 5 Bars..3...4...
5.ฉันเกิดมาแล้วก็เหมือนกับคน ทั้งหล้า
มีปรารถนา และมีหัวใจ
...ฉันก็เหมือนหญิง ทั่วไป
หมายมอบกายและดวงใจ ให้คนที่ฉัน ใฝ่ปอง
...ฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้ สักหน่อย
แม้แต่สักน้อย ไม่เคยเหลียวมอง
...ฉันต้องให้เขาเคียงครอง
ทั้งที่ไม่รักไม่ปอง
เหมือนอยู่กรงทอง แต่นองน้ำตา
โอ้ รัก ที่เลือกไม่ได้
เจ็บปวดดวงใจ แสน ทรมาน
ด้วยมีรัก ที่ได้ไม่ปรารถนา
รักที่ศรัทธา..มิได้ ดังใจ
...หวังแต่เธอนั้นที่ฉันใฝ่ฝัน เคียงคู่
ได้โปรดจงรู้ ฉันตรมหัวใจ
...เขาอาจพรากฉัน เพียงกาย
มิอาจพรากรักไปได้
แม้ชีพสลาย จะรักแต่เธอ
ดนตรี 4 Bars..2...3...
4..โอ้ รัก ที่เลือกไม่ได้
เจ็บปวดดวงใจ แสน ทรมาน
ด้วยมีรัก ที่ได้ไม่ปรารถนา
รักที่ศรัทธา มิได้ ดังใจ
...หวังแต่เธอนั้นที่ฉันใฝ่ฝัน เคียงคู่
ได้โปรดจงรู้ ฉันตรมหัวใจ
...เขาอาจพรากฉัน เพียงกาย
มิอาจพรากรัก ไปได้
แม้ชีพสลาย จะรัก แต่เธอ
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หวงรัก ( G ) ม.ร.ว ถนัดศรี

หวงรัก ( G )
ม.ร.ว ถนัดศรี
..>>>
ของๆใคร ของใครก็ห่วง
ของใคร ใคร ก็ต้องหวง
ห่วงใย รักใคร่ ถนอม
ใคร จะชิง ของ ใคร ใครยอม
ถึงจน อดออม
ไม่ยอมขาย ให้ใคร
.รักของใคร ของใครก็ห่วง
ของใคร ใคร ก็ต้องหวง
ห่วงคน รักดั่งดวงใจ
ใคร จะยอม ยก ไป ให้ใคร
รัก ใคร ก็ใคร
ต่างหวงไว้ ครอบ ครอง
.เธอ เป็น ของรัก
ของหวงที่ห่วงอาลัย
เป็นดวง ใจ
ฉันจึง ห่วงใย ใฝ่ปอง
กายและใจของเราต่างเป็น
เจ้าของ หากไม่ครอบครอง
เดี๋ยวของรักต้อง
หลุดลอย ไป
รักจริงถึงห่วง
ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วง ดวง ใจ
จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร
แม้ใครชิง แย่งไป
ฉัน ยอม ตาย เอย
....ดนตรี.....>>>
เธอ เป็น ของรัก
ของหวงที่ห่วงอาลัย
เป็นดวง ใจ
ฉันจึง ห่วงใย ใฝ่ปอง
กายและใจของเราต่างเป็น
เจ้าของ หากไม่ครอบครอง
เดี๋ยวของรักต้อง
หลุดลอย ไป
รักจริงถึงห่วง
ไม่ใช่หลอกลวง
รักจริงถึงห่วง ดวง ใจ
จะเป็นจะตาย ก็ไม่ยอมให้ใคร
แม้ใครชิง แย่งไป
ฉัน ยอม ตาย เอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ศัตรูหัวใจ ( Dm ) นิตยา บุญสูงเนิน

ศัตรูหัวใจ ( Dm )
นิตยา บุญสูงเนิน
Dm

ดนตรี 4 Bars..2...3...
4..มีรักทั้งที ก็มีศัตรูหัวใจ
มีรักทำไม เมื่อใจต้องทรมาน
ฉันปัญญาชน ใช่เป็นแต่เช่นคนพาล
เมื่อความรักมันต้องการ
จะประหาร ใครช่างมัน
..โลกลวงหรือคน หลอกคนให้เดินหลงทาง
โลกหรือคนสร้าง ให้เกิดแก่ดวง ชีวัน
..แล้วใครบัญชา รักมาให้เกิดกับฉัน
แล้วใครกัน ทำลายฉัน ให้ยับเยิน
..ในโลกคนลวง ใจฉันถูกลวง จากความรัก
ในโลกความรัก ฉันถูกหัก ใจเหลือเกิน
สิ่งที่เหลือ คือความจริง ให้ฉันเผชิญ
คือความยับเยิน คือความยับเยิน แก่ใจฉัน
มีรักทั้งที ต้องมีศัตรูหัวใจ
มีรักทำไม..เมื่อใจ ไม่จริงใจกัน
รักกันทำไม ผลาญใจแทบสิ้นชีวัน
ทำไมฉัน จึงต้องมี ศัตรูหัวใจ
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8..ในโลกคนลวง ใจฉันถูกลวง จากความรัก
ในโลกความรัก ฉันถูกหัก ใจเหลือเกิน
สิ่งที่เหลือ คือความจริง ให้ฉันเผชิญ
คือความยับเยิน คือความยับเยิน แก่ใจฉัน
..มีรักทั้งที ต้องมีศัตรูหัวใจ
มีรักทำไม..เมื่อใจไม่จริงใจกัน
รักกันทำไม ผลาญใจแทบสิ้นชีวัน
ทำไมฉัน จึงต้องมี ศัตรูหัวใจ
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หนึ่งในร้อย ( Eb ) นิตยา บุญสูงเนิน

หนึ่งในร้อย ( Eb )
นิตยา บุญสูงเนิน
Eb

ดนตรี 4 Bars..2...3...
4..พราว แพรว อันดวงแก้วแวว-วาว
สด สี งาม หลายหลากมากนาม นิยม
นิล-กาฬ มุกดา บุษรา คัมคม
น่า ชม ว่างาม เหมาะสม ดี
..เพชร..น้ำหนึ่ง งามซึ้ง จึงเป็น ยอดมณี
..ผ่อง แผ้วสดสี..เพชรดี มีหนึ่งในร้อยดวง
..ความ ดี คนเรานี่ ดีใด
ดี น้ำ ใจที่ให้แก่คน ทั้งปวง
อภัย รู้แต่ให้ไปไม่หวง
เจ็บ ทรวง หน่วงใจให้รู้ ทัน
..รู้ กลืน กล้ำ เลิศล้ำ ความเป็น ยอดคน
ชื่น ชอบตอบ ผล ร้อยคน มีหนึ่งเท่านั้นเอย
ดนตรี 8 Bars..6...7...
8...รู้ กลืนกล้ำ เลิศล้ำ ความเป็น ยอดคน
ชื่น ชอบตอบผล ร้อยคน มีหนึ่ง เท่านั้นเอง
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

คนึงน้อง ( Cm ) กวีวรรษ สัตโกวิท !อ.กวี

คนึงน้อง ( Cm )
กวีวรรษ สัตโกวิท !อ.กวี
Cm

Intro 6 Bars...4...5...
6.เสีย ดาย รักเคยแนบกาย
.กอด กระซิบ
.น้องสั่นระริกพลิกกายให้ชม
.พี่โลมโฉมเจ้า คนงาม
.วาบหวามไม่ลืมได้เลย
.จะอยู่กันไกล แสนไกล
.ดวงใจไม่เคยนิ่งเฉย
.ครุ่นคิด คนึงที่เคย
.รักเอยข้าแสน ซาบทรวง
.ฟ้า ไกล รักยังไม่วาย
.สั่น กระซิบ
.แม้ห่างลิบๆ กระซิบฝากลม
.ช่วยพรมน้ำถ้อย ใกล้หู
.ให้รู้พี่คอยพุ่มพวง
.ยิ่งจาก กันนานแสนนาน
.ดวงมาลย์ยิ่งคอยยิ่งหวง
.พี่ฝัน รอวันชื่นทรวง
.หวังดวงสมร ร่วม ทาง
.น้อง เคย เฝ้าเว้าวอน
.คืนวัน อัดอั้นทอดถอน
.ทนนอน กอดหมอนแทนร่าง
.ถึงห่างไกล ไอรักอุ่นใจไม่รู้ จาง
.วันนี้มอง ฟ้า กว้าง
.วันฟ้าแคบคงมี
.น้อง เอย รักพี่ไม่เคย
.เปลี่ยน แปร ไป
.หวังว่าหัวใจ น้องคงไม่แปร
.เฝ้าชะแอ้เจ้า คืนมา
.ประทับอุราอีกที
.จะกอดให้เป็นเนื้อเดียว
.แน่เทียว ไม่ยอมให้หนี
.ด้วยหญิงทั้งโลกที่มี
.หาใครพี่ซึ้ง เท่า เธอ
Solo 8 Bars...6...7...
8.น้อง เอย รักพี่ไม่เคย
.เปลี่ยน แปร ไป
.หวังว่าหัวใจ น้องคงไม่แปร
.เฝ้าชะแอ้เจ้า คืนมา
.ประทับอุราอีกที
.จะกอดให้เป็นเนื้อเดียว
.แน่เทียว ไม่ยอมให้หนี
.ด้วยหญิงทั้งโลกที่มี
.หาใครพี่ซึ้ง เท่า เธอ
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ถึกควายทุยภาค 2 ( G ) คาราบาว

ถึกควายทุยภาค 2 ( G )
คาราบาว
...>>>
เอี้ยงโคลง โยงหลังควายเฒ่า
คอยเฝ้า จับแมลง ริ้นเหลือบไร
เจ้าเอี้ยงบิน มาจากรวงรัง
หนทาง ยังคงไม่ไกล
มุ่งไป สู่ฝูงควาย ที่ไถนา.
ถึกควายทุย ทุยไถนาข้าว
แต่เช้า
อาบเหงื่อนอง ท่วมท้องนา
หมู่แมลง รุมล้อม
ตอม ต่อติดหนังตา
เอี้ยงไขว่คว้า
จับตามอง จ้องจับกิน.
.สองเพื่อนสองพันธุ์
ช่วยกันทำกิน.
นกเอี้ยงโผบิน
ควายเฒ่าก้าวเดิน.
ทุย เอ๋ย
เจ้าเคยแต่ไถนาข้าว.
ทุย เจ้า ทำผิดฉันท์ใด
มาจากไปไม่อาวรณ์
....ดนตรี.......>>>
สองเพื่อนสองพันธุ์
ช่วยกันทำกิน.
นกเอี้ยงโผบิน
ควายเฒ่าก้าวเดิน.
ทุย เอ๋ย
เจ้าเคยแต่ไถนาข้าว.
ทุย เจ้า ทำผิดฉันท์ใด
มาจากไปไม่อาวรณ์.
เอี้ยงเอย
เจ้าเคยเลี้ยงควายเฒ่า
แดดลับเงา
ควายเฒ่า จะก้าวไปไกล
เจ้าเอี้ยงยัง คงบินค้นหา
หนทาง ยิ่งบินยิ่งไกล
หนใด ยังมีควาย ให้เอี้ยงโคลง
หนใด ยังมีควาย
..ให้เอี้ยงเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

คนบนฟ้า ( E ) วอยส์

คนบนฟ้า ( E )
วอยส์
E

Intro 4 Bars...3...
4...ไม่รู้ ว่าเกิดมาทำไม
วันๆ ไม่มีอะไร
เวลาก็แค่เลย ผ่านไป
ฉัน เคยอยากจะถาม คนบนฟ้า
ส่งฉันมาทำไม
แล้วฉันก็ได้รู้
คำตอบนั้น ตั้งแต่ฉัน
ได้มีเธอ
ตั้งแต่วันแรกที่ฉัน ได้เจอ
แหละฉันก็เข้าใจ
คนบนฟ้า ส่งฉันมาให้เธอ
เป็นของเธอ
เพื่อเธอเพียงเท่านั้น
คนบนฟ้า ส่งฉันมาให้เรา
ได้รักกัน
ให้ฉัน เกิดมาเพื่อเธอ
เพิ่งรู้ ว่าอยู่มาทำไม
รอคอยเพื่อเจอ อะไร
เวลาก็มีค่า สักที
ฉัน จะอยู่เพื่อรัก
เธออย่างนี้
แหละมีเธอเรื่อยไป
แล้วฉันก็ได้รู้
คำตอบนั้น ตั้งแต่ฉัน
ได้มีเธอ
ตั้งแต่วันแรกที่ฉัน ได้เจอ
แหละฉันก็เข้าใจ
คนบนฟ้า ส่งฉันมาให้เธอ
เป็นของเธอ
เพื่อเธอเพียงเท่านั้น
คนบนฟ้า ส่งฉันมาให้เรา
ได้รักกัน
ให้ฉัน เกิดมาเพื่อเธอ
คน บน ฟ้า ส่งฉันมาให้เธอ
เป็นของเธอ
เพื่อเธอเพียงเท่านั้น
คนบนฟ้า ส่งฉันมาให้เรา
ได้รักกัน
ให้ฉัน เกิดมาเพื่อเธอ
เพราะฉัน เกิดมาเพื่อเธอ
.

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ผู้ชายคนนี้ ( G ) วอย เกรียงไกร

ผู้ชายคนนี้ ( G )
วอย เกรียงไกร
G

....>>>
อยากบอกว่ารัก เธอเท่าฟ้า
แต่เส้นขอบฟ้า อยู่ที่ใด
จะกว้างจะยาว สักเท่าไหร่
ก็ยังไม่รู้เลย.
อยากบอกว่ารัก ตลอดไป
จะเกิดชาติไหน ก็รักเธอ
ไม่รู้จะตาม
กันเจอ ไม่เจอ ไม่มั่นใจ
.ไม่ได้ยิ่งใหญ่
อะไร มากมาย
ให้พูดอะไร ได้ ขนาดนั้น
ฉันหาคำพูด ที่บอก
ทุกความ รู้สึก
ได้แค่เพียง เท่านี้เอง
.ผู้ชาย คนนี้
รักเธอ จนหมดใจ
และไม่คิด จะไป รักใคร
ถึงแม้นว่าไม่ กินใจ
แต่ว่ามัน จริงใจ และตั้งใจ.
เก็บดาว หมดฟ้า
ให้เธอ ก็ไม่ ไหว
หมดใจนี้ ให้แทน ได้รึเปล่า
ไม่รู้ว่าเท่าอะไร
แค่เท่าที่ใจ ของฉันมี
เท่านี้ได้ไหมเธอ
....ดนตรี.......>>>
ไม่ได้ยิ่งใหญ่
อะไร มากมาย
ให้พูดอะไร ได้ ขนาดนั้น
ฉันหาคำพูด ที่บอก
ทุกความ รู้สึก
ได้แค่เพียง เท่านี้เอง
.ผู้ชาย คนนี้
รักเธอ จนหมดใจ
และไม่คิด จะไป รักใคร
ถึงแม้นว่าไม่ กินใจ
แต่ว่ามัน จริงใจ และตั้งใจ.
เก็บดาว หมดฟ้า
ให้เธอ ก็ไม่ ไหว
หมดใจนี้ ให้แทน ได้รึเปล่า
ไม่รู้ว่าเท่าอะไร
แค่เท่าที่ใจ ของฉันมี
เท่านี้ได้ไหมเธอ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

หาดสงขลา ( Bm ) แก้ว / เอื้อ

หาดสงขลา ( Bm )
แก้ว / เอื้อ
Bm

ดนตรี..8..Bars
6..7..8>>
ฝั่งน้ำงามริมหาดทราย
เย็นพระพาย
ชายทะเลหาดสงขลา
หาดขาวดูพราวพราย
สุดสายตาสายลมพริ้วมาฉันชื่น
ใจว้าเหว่น้ำในทะเลซัดฝั่ง
ทุกวันฉันฟังเสียงคลื่น
คลื่นผสมเคล้ามากับลม
กลมกลืนทั้งวัน
ทั้งคืนครื้นเครง
แว่วเสียงลมและคลื่น
ที่บรรเลงครื้นเครง
เร้าให้ทุกข์คลาย
เพริศแพร้วดูอ่างแก้ว
งามใจเคลิ้มตาม
สมเป็นนามแก้วแพรวพราย
หมู่สนยืนลำต้นอยู่เรียงราย
แหลมทรายเห็นทรายขาวผ่อง
ลมพัดผ่านหัวใจสำราญ
ทุกเมื่อเห็นเรือลับลอยลัดลอง
โน่นเกาะหนู
งามคู่เกาะแมวชวนมอง
ฉันชมสมปองสำราญ
ยอดเขาสูงสง่าน่าชื่นบาน
สูงปานวิมานฟ้าเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ห่วงรัก ( Fm ) แก้ว / เอื้อ

ห่วงรัก ( Fm )
แก้ว / เอื้อ
Fm

ดนตรี..2..3..4>>
เธอหรือจะมาตาม
หรือความรักยังคงอยู่ดูสงสัย
ไฉนเธอถึงได้กลับใจ
ฉันใดถึงได้มีจิตติดตามมา
เปรียบดังน้ำธารหลั่งไป
ฉันใดธารา สายชล
ไหลวนกลับบ่า
ไหลทวนขึ้นมาฝ่าแรงลม
ไฉนเธอหรือจะมาตาม
หญิงงาม
นั้นมีอยู่ดื่นชวนชื่นชม
ตื่นตามาลีที่ยวนชวนดม
เธอจะชม
พรรณไม้ริมทางทำไม
เธอหรือจะมาชม
คุ้มครองฉันไว้เป็นคู่ดูสงสัย
ไฉนเธอถึงได้กลับใจ
ฉันใดน้ำใจเป็นอื่นกลับคืนคง
โอ้ลมหนอลมโบกโบย
พัดโชยไม่ตรง
เดี๋ยวเดียวสายลมบนส่ง
พัดเวียนเป็นวงกลับวนมา
ไฉนเธอหรือจะมาชม
ลิ้นลมของเธอช่างพร่ำ
หว่านคำสัญญา
ตื่นตามาลีน่านวลยวนตา
ไยจะมา
พะเน้าพะนอคลอเคลีย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

เสียแรงรักใคร่ ( C ) แก้ว / เอื้อ

เสียแรงรักใคร่ ( C )
แก้ว / เอื้อ
C

ดนตรี..4..Bars
2...3...4>>>
เสียแรงรักใคร่
เสียแรงปักใจจริง
หวังได้พักพิงกลับทิ้งกันไป
เสียแรงฉันซื่อและถือจริงใจ
เหินห่างเลิกร้างแรมไกล
สิ่งที่ฝากไว้แรมรา
เสียแรงหมายมั่น
เสียแรงฝากกันนาน
เสียถ้อยสาบานเสกสรรวาจา
เสียแรงเป็นคู่ชื่นชู้กันมา
เธอสิไม่เห็นนำพา
หรือใฝ่ไปหาคู่ใหม่
ช้ำนักรักเอ๋ย เคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำที่เคยให้
ถูกเธอผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย
ตัดใจไม่เหลือเลย
เสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชูชม
เสียสิ้นภิรมย์สู่สมเราเคย
เสียแรงเป็นคู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้นความรักราเลย
ช้ำจริงอกเอ๋ยตัวเรา
ดนตรี..8..Bars
6...7...8>>>
ช้ำนักรักเอ๋ย เคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำที่เคยให้
ถูกเธอผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย
ตัดใจไม่เหลือเลย
เสียแรงสมสู่เสียแรงชื่นชูชม
เสียสิ้นภิรมย์สู่สมเราเคย
เสียแรงเป็นคู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้นความรักราเลย
ช้ำจริงอกเอ๋ยตัวเรา

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

เสี่ยงเทียน ( C ) สุทราภรณ์

เสี่ยงเทียน ( C )
สุทราภรณ์
C

ดนตรี..15..Bars
13...14...15>>>
อ้าองค์พระพุทธาปฏิมา
ข้าน้อมเศียร
เทพประจำแสงเทียน
ฟังข้าเสี่ยงเทียนวันทา
ด้วยกุศลผลกรรม
ขอจงโปรดนำให้สมอุรา
ขอความปรารถนา
ของข้าสมดังสัจจาที่มุ่งไว้
ดนตรี..4..Bars
2...3...4>>>
มาดแม้นรักข้า
ชื่นชมสบสมสมาน
เทียนจงโชติชัชวาล
ดังคำอธิฐานทันใด
ถ้าหากรักของข้า
ถึงตัวอัปราสลายไป
แสงเทียนสุกใสจงดับ
ลับไปต่อหน้าบัดนี้เทอญ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

สุดที่รัก ( G ) แก้ว / เอื้อ

สุดที่รัก ( G )
แก้ว / เอื้อ
G


ดนตรี..47..Bars
45...46...47>>>
สุดที่รักเอย
สุดเฉลยคำพร่ำ
พร่ำคำสามคำ
อยากกล่าวซ้ำพร่ำว่า
พี่ฝากรักตรึง
พี่คิดถึงเพ้อรำพึงถึงหน้า
พี่นอนฝันเห็นเธอมา
ตื่นลืมตายังติดตา
ทุกคืนวัน
ความฝันติดตาอาลัย
เหมือนรอยพิมพ์ใจรักผูกพัน
น้อยใจรักนั่นไม่แลเห็นกัน
หมายมั่นอยู่หลายปี
พี่ฝันถึงเธอเสมอ
คิดว่าเธอคงจะฝันถึงพี่
เมื่อฝันทุกทีให้เธอฝันดี
สุดที่รักเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

สวัสดีปีใหม่ ( Bb ) แก้ว / เอื้อ

สวัสดีปีใหม่ ( Bb )
แก้ว / เอื้อ
Bb

ดนตรี..8..Bars
6..7..8>
สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแผ้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
สิ่งที่ล่วงแล้ว
ให้แล้วกันไป
อย่าได้ผูกใจอาวรณ์
จับมือกันไว้
อวยชัยอวยพร
สุขสโมสรเริงรมย์
ความพลั้งพลาดล่วงเกิน
อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เกลียวกลม
จงถึงอารมณ์อภัย
สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแผ้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
แย้มยิ้มยินดีปรีดิ์เปรม
สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่
เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจ
เราไม่ให้ระคาง
ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
มารักกันให้คงมั่นทวี
ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ
สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแผ้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

สวยจริงรักจริง ( Ebm ) แก้ว / เอื้อ

สวยจริงรักจริง ( Ebm )
แก้ว / เอื้อ
Ebm

ดนตรี..4..Bars
2...3...4>>
พี่มองต้องใจ
เข้าไปชิดใกล้เนื้อนวล
สวยเอยโฉมเจ้าเย้ายวน
ชิดชวนให้ชมไฉไล
สวยจริงสวยจริงสวยจริง
เมื่อเจ้าพาที
ยิ่งชวนฤดีรักใคร่
พี่เคลิ้มฟังดังเพลงตรึงใจ
หวานจนฝันใฝ่อาจิณ
หวานจริงหวานจริงหวานจริง
หอมนวลชวนชม
ได้ดมเพราะลมโชยกลิ่น
กลิ่นสวาทมัดใจอาจิณ
หอมกลิ่นเนื้อนวลยวนใจ
หอมจริงหอมจริงหอมจริง
แม้เพียงได้ชม
รื่นรมย์สุขสมฤทัย
จะตายจะเป็นไม่เห็นอาลัย
เพราะใจต้องใจรักยิ่ง
รักจริงรักจริงรักจริง
ดนตรี..5..Bars
3...4...5>>
ห่วงใยนวลปราง
ด้วยเธอนั้นช่างสวยจริง
กลัวใครเขาช่วงเขาชิง
ขออิงแอบโลมโฉมตรู
สวยจริงสวยจริงสวยจริง
ฝากกายฝากใจ
ฝากชีวิตไว้เคียงคู่
โปรดเผยคำหวานนำชื่นชู
หัวใจฉันอยู่แก่นาง
หวานจริงหวานจริงหวานจริง
ร้อยพันคนปอง
มุ่งจองแล้วคงเมินห่าง
พี่จะอยู่ชิดชูเชยนาง
ไม่ห่างร้างนวลชวนชม
หอมจริงหอมจริงหอมจริง
ขอจงตอบคำ
อย่าทำให้ฉันใจตรม
อีกนานเพียงไรจะสมอารมณ์
ภิรมย์ดั่งใจรักยิ่ง
รักจริงรักจริงรักจริง
ดนตรี..5..Bars
3...4...5>>
พี่มองต้องใจ
เข้าไปชิดใกล้เนื้อนวล
สวยเอยโฉมเจ้าเย้ายวน
ชิดชวนให้ชมไฉไล
สวยจริงสวยจริงสวยจริง
เมื่อเจ้าพาที
ยิ่งชวนฤดีรักใคร่
พี่เคลิ้มฟังดังเพลงตรึงใจ
หวานจนฝันใฝ่อาจิณ
หวานจริงหวานจริงหวานจริง
หอมนวลชวนชม
ได้ดมเพราะลมโชยกลิ่น
กลิ่นสวาทมัดใจอาจิณ
หอมกลิ่นเนื้อนวลยวนใจ
หอมจริงหอมจริงหอมจริง
แม้เพียงได้ชม
รื่นรมย์สุขสมฤทัย
จะตายจะเป็นไม่เห็นอาลัย
เพราะใจต้องใจรักยิ่ง
รักจริงรักจริงรักจริง
รักจริงรักจริงรักจริง
รักจริงรักจริงรักจริง
รักจริงรักจริงรักจริง

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ศาสนารัก ( Dm ) แก้ว / เอื้อ

ศาสนารัก ( Dm )
แก้ว / เอื้อ
Dm

ดนตรี..5..Bars
3...4...5
หลักศาสนาทั่วไป
ย่อมมีสรณะยิ่งใหญ่
องค์เดียวยึดไว้แน่นหนา
หลักรักควรตรึงติดตรา
เช่นศาสนาที่บูชานั้นเทียว
ศาสนารักก็มี
สั่งสอนซาบซึ้งทวี
บูชาสามีผู้เดียว
นอกนั้นไม่ปองข้องเกี่ยว
มั่นแต่รักเดียวผัวเดียวตลอดไป
มีพระเจ้าแห่งรักเพียงหนึ่ง
เป็นที่พึ่งนับถือให้ซึ้งฤทัย
ชู้เท่ากับมารพาลหัวใจ
ใช่พ่อพระควรอาลัย
ใจอย่าได้นำพา
กงจักรไม่เหมือนดอกบัว
เรื่องชายเรื่องชู้เรื่องชั่ว
พาตัวหมองมัวหนักหนา
ผิดศีลธรรมแลต่ำช้า
บาปกรรมหนักหนา
ชั่วช้าเลวทราม
ดนตรี..4..Bars
2...3...4>>>
มีพระเจ้าแห่งรักเพียงหนึ่ง
เป็นที่พึ่งนับถือให้ซึ้งฤทัย
ชู้เท่ากับมารพาลหัวใจ
ใช่พ่อพระควรอาลัย
ใจอย่าได้นำพา
กงจักรไม่เหมือนดอกบัว
เรื่องชายเรื่องชู้เรื่องชั่ว
พาตัวหมองมัวหนักหนา
ผิดศีลธรรมแลต่ำช้า
บาปกรรมหนักหนา
ชั่วช้าเลวทราม

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

วาสิฎฐี ( Eb ) แก้ว / เอื้อ

วาสิฎฐี ( Eb )
แก้ว / เอื้อ
Eb

GMM Grammy
ดนตรี..9..Bars
7...8...9>
ยังมีนางรูปงาม
อันมีนามวาสิฎฐี
เฉิดฉวีอยู่โกสัมพีงามเลิศ
รูปเฉิดฉันท์
ชายคนใดได้ยลโฉมนาง
ชวนใคร่ ให้ใฝ่ฝัน
ใจอนงค์ซื่อตรงต่อรักคงมั่น
จิตเดียวผูกพันน้ำใจ
ถูกบีบใจให้แต่งงาน
ผิดดั่งใจหมาย
ผิดจากยอดชาย
ไม่มอบกายรักใคร
หวังรักหนึ่งแต่พึงเสียไป
โอ้เป็นกรรมช้ำดวงใจ
ต้องลาไปด้วยใจขัดขืน
ดนตรี..9..Bars
7...8...9>
นางมีกรรมหนักหนา
ตรมอุราพาสุดผืน
โศกกล้ำกลืน
ไม่ยอมน้อมให้ชายอื่น
เข้าชื่นชม
ตรอมตรมใจ
มั่นในรักว่ายิ่งใหญ่
ให้ขื่นขม
ความลำเค็ญ
ต้องทนยากเข็นเหลือข่ม
ยิ่งทนยิ่งตรมน้ำใจ
สุดประนอม
สุดอดออมสุดจะยอมทน
สุดที่ดิ้นรน
สุดผ่อนปรนฉันท์ใด
เสียทุกอย่างที่นางหวังใจ
สิ้นทุกทางร้างลาไกล
จวบตายไปจึงได้สุขสันต์

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

วังน้ำวน ( G ) แก้ว / เอื้อ

วังน้ำวน ( G )
แก้ว / เอื้อ
G

ดนตรี..3..Bars
1..2..3>>
วังน้ำวนสายชลวนเชี่ยว
เป็นเกลียวลึกลง
เกลียวน้ำวนวนวิ่งดิ่งตรง
ลึกลงทุกที
สิ่งใดที่หลงในวัง
วนอับจนจะพ้นหรือมี
สายชลเชี่ยววนทวี
เหลือที่จะดันสายชล
วังน้ำวนแม้วนแรงเร่า
ไม่เท่ารักวน
วังรักวนวนด้วยเล่ห์กล
หากใจใครถลำรักกล
รักพาใจวนหลงจนเวียนใจ
สุดปัญญาสุดหาทางไป
ทุกข์ทนจนใจอยู่ใน
วังรักวน
รักลึกล้นกลสวาท
อาจจะก่อกวนหัวใจ
ให้มัวหม่น
เล่ห์ความรักวน
เปรียบน้ำวน
ใครถูกวนต้องหลง
วังน้ำวนสายชลวนเชี่ยว
เป็นเกลียวลึกลง
เกลียวน้ำวนวนวิ่งดิ่งตรง
ลึกลงทุกที
สิ่งใดที่หลงในวัง
วนอับจนจะพ้นหรือมี
สายชลเชี่ยววนทวี
เหลือที่จะดันสายชล
วังน้ำวนแม้วนแรงเร่า
ไม่เท่ารักวน
วังรักวน วนด้วยเล่ห์กล
วกวนล้นไป
หากใจใครถลำรักกล
รักพาใจวนหลงจนเวียนใจ
สุดปัญญาสุดหาทางไป
ทุกข์ทนจนใจอยู่ใน
วังรักวน

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ลูกน้ำเค็ม ( Bm ) แก้ว / เอื้อ

ลูกน้ำเค็ม ( Bm )
แก้ว / เอื้อ
Bm

ดนตรี..28..Bars
26...27...28>>>
หมู่. เห่เห้ เฮเห้เฮเฮ่เห่ เห่
ญ.เราชาวประมง เราชาวประมง
เป็นลูกน้ำเค็มโดยตรง
อาชีพประมงยั้งยงยืนมา
ถึงตัวเราตาย
หมู่. ถึงตัวเราตาย
ญ.ไม่เสียดายชีวา
หมู่. ไม่เสียดายชีวา
ญ.เราอาศัยแม่คงคา
เป็นที่ทำมาหากินกันไป
หมู่. เฮละว่า ฮ้าไฮ้
ช.เราจับปลาหากิน
ผลพูนทั้งสิ้นมากมาย
เราสบายทุกคน
หมู่. เห เห่เหเฮ้เฮ
ญ.พวกเราทรัพย์ใช่อยู่ดิน
แต่สินอยู่ในน้ำ
ต้องอดต้องทนต้องทำ
ไม่เคยคะนึงถึงวันคืนค่ำ
ทำถึงยากตรากตรำ
หมู่. ทำทั้งค่ำทั้งคืน
ช.ฝนแดดตรากตรำทั้งน้ำลึกตื้น
ทั้งต้องค้างคืนทั้งคลื่นทั้งลม
หมู่. ผองเราเกลียวกลม
รับลมรับคลื่นฝืนใจ
ญ.หาปลากันไป
เราเสี่ยงภัยทุกคน
หมู่. เฮ เห่เฮเฮ้เห่
เฮ เฮ้ เฮเห่เฮเฮเห่ เห่
ช.เราชาวประมง เราชาวประมง
เป็นลูกน้ำเค็มโดยตรง
อาชีพประมงยั้งยงยืนมา
หมู่. ถึงตัวเราตาย
ช.ถึงตัวเราตาย
หมู่. ไม่เสียดายชีวา
ช.ไม่เสียดายชีวา
หมู่. เราอาศัยแม่คงคา
เป็นที่ทำมาหากินกันไป
เฮละว่า ฮ้าไฮ้
ญ.เราออกเรือครั้งใด
รับภัยที่ไม่เห็นตัว
เราไม่กลัวทุกคน
หมู่. เฮ เห่เฮเฮ้เห่
ช.เมื่อยามน้ำขึ้นเมื่อไร
เรามิได้รอช้า
กลับบ้านเบิกบานอุรา
เสร็จงานจับปลายิ้มทุกใบหน้า
พาระรื่นชื่นใจ
หมู่. ใจระรื่นเร็วพลัน
ญ.หายเหนื่อยด้วยกัน
แหอวนเรานั่นเย็บถักรักมัน
พร้อมมันทุกครา
หมู่. มาเราเฮฮา
เพราะเรารับค่าสมใจ
ร้องเพลงกันไป
ความเหนื่อยใจหายพลัน
เฮ เห่เฮเฮ้เห่
เฮ เฮ้ เฮเฮ้เฮเฮ่เห่ เห่

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง ( C ) แก้ว / เอื้อ

ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง ( C )
แก้ว / เอื้อ
C

ดนตรี..9..Bars
7...8...9>>>
ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง
ลืมรสที่ซึ้งใจมั่น
เพลงคิดถึงตรึงใจไม่เว้นวัน
ฟังแล้วตื้นตันต้องร้องไห้
ลืมเสียเถิดว่ามีฉัน
ลืมรักเสกสรรเคยได้
จะคิดก็คิดจะเพ้อทำไม
จะรักก็รักอย่าหลงอาลัย
ให้ขมขื่น
นึกเสียว่าความหลัง
ครั้งกระนั้น
เหมือนนอนหลับฝันชั่วคืน
มันอาจจะหวาน
มันอาจจะชื่น
พอลืมตาตื่นความชื่นก็หาย
ลืมเสียเถิดเรื่องความหลัง
ลืมรักที่ฝังใจไม่หน่าย
บุญเราสอง
ครองกันแต่เพียงใจ
จะมั่นหมายปองกายไม่ได้เลย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ลาแล้วจามจุรี ( Eb ) แก้ว / เอื้อ

ลาแล้วจามจุรี ( Eb )
แก้ว / เอื้อ
Eb

GMM Grammy
ดนตรี..5..Bars
3...4...5>>>
ลาแล้วจามจุรีที่เตือนใจ
เสียดายที่จากไป
เคยอยู่ใกล้ทุกสมัยมั่น
เจ้าเอยเคยชิดติดพัน
ต้องลาโศกศัลย์เศร้าใจ
นับแต่วันนี้ต่อไป
ลับลาจะห่างไกล
เหมือนดังจะขาดใจ
คร่ำครวญหวนไห้
ก็ไม่คืนมา
ดนตรี..2...3>>>
ลาแล้วจามจุรีที่เคยเห็น
มิตรดีที่เจ้าเป็น
ได้ร่มเย็นทุกเสมอหน้า
จากไปใจหายจากลา
โอ้ใครจะมาปลอบใจ
มิใช่จะร้างห่างไกล
ถึงตัวจะจากไป
สัมพันธ์ทางจิตใจ
จะไกลหรือใกล้
ใจอยู่ด้วยเอย
ดนตรี..2...3>>>
ลาแล้วจามจุรีที่เคยเห็น
มิตรดีที่เจ้าเป็น
ได้ร่มเย็นทุกเสมอหน้า
จากไปใจหายจากลา
โอ้ใครจะมาปลอบใจ
มิใช่จะร้างห่างไกล
ถึงตัวจะจากไป
สัมพันธ์ทางจิตใจ
จะไกลหรือใกล้
ใจอยู่ด้วยเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ลักษมีเฉิดโฉม ( C ) แก้ว / เอื้อ

ลักษมีเฉิดโฉม ( C )
แก้ว / เอื้อ
C

ดนตรี..32..Bars
30...31...32>>>
งามลักษมีเฉิดโฉม
โลมพิลาศทรามสวาท
ยุพดีลักษมีเฉิดฉาย
เฉิดโฉมสวยประโลมใจชาย
ลักษมีนารายณ์อวตารแปลงกาย
ฤๅฉันใดหนอนี่ เลอโฉมโลมใจ
หรือเทพไทองค์ใดสรรค์สร้าง
เพื่อให้นางสุดสะอางเลิศล้ำนารี
สวยเอยน่ารักเอยทรามเชย
ผ่องศรีล้ำคำที่
ร้อยกวีลักษมีงามเอย
ดนตรี..16..Bars
14...15...16
เลอโฉมโลมใจ
หรือเทพไทองค์ใดสรรค์สร้าง
เพื่อให้นางสุดสะอางเลิศล้ำนารี
สวยเอยน่ารักเอยทรามเชย
ผ่องศรีล้ำคำที่
ร้อยกวีลักษมีงามเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

แรกเจอ ( Eb ) แก้ว / เอื้อ

แรกเจอ ( Eb )
แก้ว / เอื้อ
Eb

ดนตรี..10..Bars
8...9...10>>>
แรกเจอ
ก็พลันเพ้อมองเธอรำพึง
ซาบซึ้ง
ตกตะลึงเคลิ้มไป
ร่างอนงค์
อ่อนระหงส์รูปทรงวิไล
เทพไท้
สวยยังไม่เหมือนนาง
ลักยิ้มพริ้มพราย
ยั่วให้หมายนวลปราง
จ้องอยู่ไม่วายวาง
คิ้วคางเนตรขนางเร้าทรวง
โอษฐ์เผย
ดั่งจะเย้ยทรามเชยทั้งปวง
พุ่มพวง
ความรักหน่วงห่วงฤดี
ดนตรี..9..Bars
7...8...9>>>
แรกเจอ
ก็พลันเผลอรักเธอทันที
โชคดี จึงได้มีหวังชม
สดสวย
เกศสลวยสำรวยขำคม
เนตรกลม
ซึ้งอารมณ์ทรวงใน
ยิ้มนั้นเหมือนยั่ว
อกดังบัวบังใบ
แก้มสดแดงแทงใจ
หวนให้ปากมีไฝสวยจริง
ใฝ่ฝัน
ใคร่สุขสันต์เคียงกันพึ่งพิง
ยอดหญิง
ฉันรักยิ่งจริงใจเอย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

เรณูดอกฟ้า ( Bb ) แก้ว / เอื้อ

เรณูดอกฟ้า ( Bb )
แก้ว / เอื้อ
Bb

ดนตรี..35..Bars
33...34...35>
เรณู กลิ่นเจ้าชื่นชู
อยู่เหนือกลิ่นใด
ดอกเจ้าคงสวยงามวิไล
กลิ่นเจ้าเร้าใจ ให้ชื่นเชย
รื่นรมย์
ได้ชื่นได้ชมเมื่อลมรำเพย
เรณูดอกฟ้าหอมนักเอย
ชวนชิดชวนเชย
กลิ่นเจ้าเอ๋ยเหลือข่ม
เรณูดอกฟ้า
ชื่นหนักหนาคราล่องลอยลม
ลมหวลชวนให้ตรม
สิ้นกลิ่นดมขื่นขมตรมอาจิณ
เรณูเจ้าเอ๋ย
กลิ่นเจ้าเปิดเผยเชยสู่พื้นดิน
โอ้ถ่อมดวงใจไม่ห่วงประทิน
เป็นบุญแก่ดิน
อกใจถวิลอาวรณ์

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound