วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ผัวน้องมีจู๊ ( Am ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

ผัวน้องมีจู๊ ( Am )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
Am
.
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็ขว๋าย
เพราะหลงเจี้อกำจาย
และไว้ใจ๋อ้าย..
คนอื่นเล่าลือ
บ่เจื้อเขาง่ายๆ
ย้อนเจื้อใจ๋ของอ้าย
บ่เจื้อกำเขาลือ
..กึ๊ดว่าเขาหยอกเล่น
จึงบ่เน้นบ่ถือ
แต่เปิ้นเล่าเปิ้นลือ
ฮู้เต๋มก๋างบ้าน
หมู่เปิ้นเล่าโจษจาน
เต๋มก๋างบ้านซ่าวซาว
.
..ผัวน้องมีจู๊..
.
เมื่อเฮาฮู้ก็หน่าย
หมู่ปี้น้องหมู่อา
ว่าเขาออกหัวข้าง
บ่เจื้อกำไผ๋เต๊าเกือบเป๋นบ้า
เมื่อผัวฮักแหกหน้า
นอกใจ๋ตั๋วเฮา
กว่าเฮาจะฮู้
ก๋างหัวจ๋นปอมีเขา
หลงไว้ใจ๋ผัวเฮา
บ่เจื้อกำจาวบ้าน
กว่าจะฮู้จู๊ก็มา
อุ้มเต๋มต๊องโอ้โย้
..ผัวจายตี๊ฮัก
ลักนอกใจ๋เฮา
หันว่าเฮาเฒ่าแอบมีเมียน้อย
ระวังเน่อหัวจะมีฮอย
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็เฉา
น้ำต๋าญิงเฮาไหล
มาอาบแก้ม
ตั้งแต่ได้กั๋นมา
บ่เกยด่าเกยแซ่ม
ปล่อยน้ำต๋าอาบแก้ม
ยู้เอาย่าวออกมา
ถูกผัวจุ๊ผัวอำ
ปิดหูบังต๋า
เป๋นเมียตี๊น้อยปัญญา
โง่งมอยู่ได้
มัวหลงไว้อกไว้ใจ๋
ผัวมีจู๊บ่ฮู้
.
...ผัวจายตี๊ฮัก
ลักนอกใจ๋เฮา
หันว่าเฮาเฒ่า
แอบมีเมียน้อย
ระวังเน่อหัวจะมีฮอย
..ผัวน้องมีจู๊..
.
กว่าจะฮู้ก็เฉา
น้ำต๋าญิงเฮาไหล
มาอาบแก้ม
ตั้งแต่ได้กั๋นมา
บ่เกยด่าเกยแซ่ม
น้ำต๋าไหลอาบแก้ม
ยู้เอาย้าวออกมา
ถูกผัวจุ๊ผัวอำ
ปิดหูบังต๋า
เป๋นเมียตี๊น้อยปัญญา
โง่งมอยู่ได้
มัวหลงไว้อกไว้ใจ๋
ผัวมีจู๊บ่ฮู้

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

สาวขุ๊ดปู๋ ( Eb ) แก้ว ลอดฟ้า

สาวขุ๊ดปู๋ ( Eb )
แก้ว ลอดฟ้า
Eb

(ดนตรี).............
ก็เมื่อตะวา สาวจวนแก้วไปขุ๊ดปู๋
หต้งฮิมห้วยผีหยู้
ขุ๊ดได้สามฮู จั๊กแก้วไปกอด
บ่มีไผหัน แล่งฮ่ามแล่งวัน
แล่งอ้อนออด เข..แก้วผื้อแก้วกอด
หอมแก้วฟอดฟอดอยู่แจ่งคันนา
ปากสาวก็อู้ ว่าไผบ่ฮู้บ่หัน
แจ้งแซะและเมื่อวัน
ตั๋วสาวกอดหวัน เป๋นการฮื้อท่า
ตั๋วแก้วต๊กใจ๋ ซั๊วขอบกไป
โดดหนีหลายวา
สาวนั้นยังตวยมา
จั๊กแข้งจั๊กขา ฮือแก้วนอนอิง
โต๊ก..แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน
ตั๋วป่อกำนันฮ้องบ่าแก้วนั้น
มานี่ก่อนคิง มีคนฮู้หัน
ว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่ญิง
สอบสวนเอาความจริง
ผ่อเล้าะแม่ญิงเปิ้นมานั่งไห้
ตอบป่อกำนัน
ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ้
ถึงเมาเพอะเมาหลุ้
แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื่อถือได้
สาวมันมาหวัน ล่นหนีบ่ตัน
หื้อยะอย่างใด
เอาขอบกเก๊าะไว้
หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง
(ดนตรี)..............
โต๊ก..แลง แบกขอบกบ่ตันถึงบ้าน
ตั๋วป่อกำนันฮ้องบ่าแก้วนั้น
มานี่ก่อนคิง มีคนฮู้หัน
ว่าแก้วมันเต๊กเม๊กแม่ญิง
สอบสวนเอาความจริง
ผ่อเล้าะแม่ญิงเปิ้นมานั่งไห้
ตอบป่อกำนัน
ว่าแก้วนั้นบ่เกยขี้จุ้
ถึงเมาเพอะเมาหลุ้
แต่เป๋นกำอู้นั้นเจื่อถือได้
สาวมันมาหวัน ล่นหนีบ่ตัน
หื้อยะอย่างใด
เอาขอบกเก๊าะไว้
หวันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิง

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ไผ๋ว่าน้องมีจู๊ ( C ) เพ็ญศรี

ไผ๋ว่าน้องมีจู๊ ( C )
เพ็ญศรี
C

Intro..เพลง ไผ๋ว่าน้องมีจู๊
..ไผ๋ว่าน้องมีจู๊..คนบ่ฮู้ปากเสีย
มาใส่ความเมีย บ่เคลียร์ฮื้อแจ้ง
จี๊หน้าด่าเมีย เสียงดังแหว้งๆ
เมาเหล้าเมาแป้งแล้วระแวงเมีย
เล่าจ้างไผ๋เต๊อะคนนิสัยเสีย
ปากว่าด่าเมียเสียสาดโลกีย์
ลักเมาสาวจี๋สลิดบ่ดีฮ้ายล้ำ
..ไผ๋ว่าน้องมีจู๊..คนตี๊ฮู้ตี๊หัน
ลากมายืนยันอู้กั๋นส่องหน้า
จายคว่ำญิงหงายนอนก่ายแก้ผ้า
เอามาจี๊หน้าบ่ถ้าไปอำ
ป้อจายปากเพอะมาเลอะอู้หลำ
แป๋งปากแป๋งกำมือก๋ำแก้วเหล้า
กำอู้คนเมาฟังบ่เข้าหูน้อง
..ป้อจายผียักษ์ ฮิมปากมันคัน
ระวังซักวัน จะโดนลูกซอง
กาว่าอ้ายจะลอง..
ไผบ่ลองบ่ฮู้..บ่ได้เล่นจู๊ฟั้งต๋าย
สูเขาป้อจายยังมีเมียหลายเมียเล่น
สิทธิแม่ญิงถูกเขาเต็กเขาเน้น
มักหลายจายเล่นเป๋นอี่..วันทอง
ผัวมีเมียน้อย เฮาจะมีผัวสอง
ผัวมีเมียรองน้องจะมีผัวเล่น
กรรมย้อนส้ายเว้นผัวอย่าเล่นฮึ้อฮู้.
....ดนตรี....
..ป้อจายผียักษ์ ฮิมปากมันคัน
ระวังซักวัน จะโดนลูกซอง
กาว่าอ้ายจะลอง..
ไผบ่ลองบ่ฮู้..บ่ได้เล่นจู๊ฟั้งต๋าย
สูเขาป้อจายยังมีเมียหลายเมียเล่น
สิทธิแม่ญิงถูกเขาเต็กเขาเน้น
มักหลายจายเล่นเป๋นอี่..วันทอง
ผัวมีเมียน้อย เฮาจะมีผัวสอง
ผัวมีเมียรองน้องจะมีผัวเล่น
กรรมย้อนส้ายเว้นผัวอย่าเล่นฮึ้อฮู้.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

สามพี่น้องอินเดีย (F) ด้วง เพชรบ้านดอย

สามพี่น้องอินเดีย (F)
ด้วง เพชรบ้านดอย
F

ดนตรี..................
..กิซี ปาทัน ฮีลู ละกูซี
มาฮา ปาตุกา ฮีนา ตาเฮ
ปารา แปซิกี ตะมัน นาเฮ
เอบา ตัดเตกา ฮินา ตาเฮ
กิซี ปาทัน ฮีลู ละกุซี
มาฮา ปาตุกา ฮินา ตาเฮ
ปารา แปซิกี ตะมัน นาเฮ
เอบา ตัดเตกา ฮินา ตาเฮ
กิซิ ปาทัน ฮีลู ละกุซี
ดนตรี 5 Bars 1...2...
3...4...
5.โจติลิกีฮา เลกัวเน ซิมมาเฉ
นะอาโคกี นุกุม ชูเมเช
โจติลิกีฮา เลกัวเน ชิมมาเฉ
นะอะ โคกี นุกุม ชูเมเช
นอสันละกูสัน นุกัน ชุมาเช
ลูกันนิฟอก้า นะอา ชูมาชี
อะฉินเปชา โมเน โกชากี
ทัชชา อาดิก้า ทินา ตาเห
ลูฉิมนะเปชา โมเน โอชากี
คัตตาปาตุกา ฮีนา ตาเฮ
กิซิ ปาทัน ฮีลู ละกูซี
ดนตรี 5 Bars 1...2...
3...4...
5.ตุนาเฮ ไคจะมา ปาลิถัน
นีคือเนอมี อากู ฟอตี้เห้
ตูนาเฮ ไคจะมา ปาลิถัน
กิ วา เม อา โก โฟตีเฮ้
อะหยาละปากู ต๋าปู นาเซโล
เทโล เมฟาโล เนเม โชตีเฮ
เมโชเตเฮ กิน มิลซีกี้
มาตู ซุเก๋ลู เป๋ลู เก๋เต
มะตี่ จาตู ละกิน นี่เล้
อาจิสะอาปุน นียาซุ ทะเก๋เต
อะสุตี้เบ้จ้า ปาตัน ซุกาซิ
มหา ปาตุกา อินา ตาเห
ลูเฮลูเป้จ้า ปาตัล ลูเปซี
มหา ปาตูกา อินา ตาเฮ
กิซิ ปาทัน ฮีลู ละกูซี
มาฮา ปาตุกา ฮินา ตาเฮ
ปารา แปซิกิ ตะมัน นาเฮ
เอบา ตัดเตกา ฮินา ตาเฮ
กิสิ ปาทัน ฮีลู ละกูซี

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

อาลัยลำปาง ( Bb ) อรรณพ อนุสรณ์

อาลัยลำปาง ( Bb )
อรรณพ อนุสรณ์
Bb

ดนตรี....
ถึงถิ่นดินแดนบิดรมารดา
ถิ่นกำเนิดของข้า
เทิดบูชานครลำปาง
จากมาไกลแสน
สาวคงยังบ่อเมินหมาง
สัญญาให้ไว้กับนาง
ที่อยู่ลำปางยังอยู่ใช่ไหม
อ้ายกลับมาแอ่วสงกรานต์ทุกครา
ได้พบแหละเห็นหน้า
ยอดชีวาอ้ายแสนดีใจ
ภาคใต้อีสานสาวมีอยู่ทั่วไป
อ้ายเกยแอ่วทั่วเมืองไทย
บ่มีไผงามเกินกานดา
สาวเมืองลำปางของเฮา
บ่มีไผเทียมเท่าอ้ายสุดจะพรรณา
กำอู้ก็หวานเหมือนดังน้ำตาลเกาะคา
สองเฮาเกยนั่งรถม้า
สั่งสัญญาตี๊หนองกระทิง
ต้องจากเจ้าไกลอาลัยลำปาง
แต่ใจบ่เหินห่าง
ห่วงนวลนางด้วยรักแท้จริง
อ้ายฝากใจไว้สาวคงบ่ทอดทิ้ง
จะไปสู่ขอยอดหญิง
มอบใจจริงหื้อคนลำปาง
ดนตรี....
สาวเมืองลำปางของเฮา
บ่มีไผเทียมเท่าอ้ายสุดจะพรรณา
กำอู้ก็หวานเหมือนดังน้ำตาลเกาะคา
สองเฮาเกยนั่งรถม้า
สั่งสัญญาตี๊หนองกระทิง
ต้องจากเจ้าไกลอาลัยลำปาง
แต่ใจบ่เหินห่าง
ห่วงนวลนางด้วยรักแท้จริง
อ้ายฝากใจไว้สาวคงบ่ทอดทิ้ง
จะไปสู่ขอยอดหญิง
มอบใจจริงหื้อคนลำปาง

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย ( C ) เพลงคำเมือง

จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย ( C )
เพลงคำเมือง
C

ดนตรี....
น้อยอกหมองใจ๋
น้อยอกหมองใจ๋บ่หมีไผเต้า
เมื่อเปิ้นบ่ยอมฮักเฮา
เปิ้นมาจุ๊เฮาเหมือนจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
เปิ้นคงจะหันเปิ้นคงจะหันว่าเฮาต่ำต้อย
หันเปิ้นเฮาเป๋นดีมาขอย
มากึ๊ดๆ กอยมันน้อยอกหมองใจ๋
เปิ้นอู้กับเฮาก่อนอู้เฮาก่อนบ่ใจ้ก๋า
บ่ากองคนใหม่เข้ามาเปิ้นก็เอาคนใหม่
เปิ้นบ่ฮู้ว่าเฮากึ๊ดจะใด
น้อยอกหมองใจ๋แต้ๆ นา
เสียอกเสียใจ๋
เสียอกเสียใจ๋เป๋นแต้เป็นว่า
ใจ๋คนบ่ใจ้ใจ๋นกก๋า
บ่น่าเลยหนามาจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
ดนตรี....
เปิ้นอู้กับเฮาก่อนอู้เฮาก่อนบ่ใจ้ก๋า
บ่ากองคนใหม่เข้ามาเปิ้นก็เอาคนใหม่
เปิ้นบ่ฮู้ว่าเฮากึ๊ดจะใด
น้อยอกหมองใจ๋แต้ๆ นา
เสียอกเสียใจ๋
เสียอกเสียใจ๋เป๋นแต้เป็นว่า
ใจ๋คนบ่ใจ้ใจ๋นกก๋า
บ่น่าเลยหนามาจุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย
จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย จุ๊หมาหน้อยขึ้นดอย

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

หมู่เฮา ( C ) เพลงคำเมือง

หมู่เฮา ( C )
เพลงคำเมือง
C

ดนตรี....
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ
เฮาฮู้ใจในหมู่เฮา...
จากปิงวังทั้งยมและน่านห่างกัน
แต่ใจนั้นแน่นแฟ้นในหมู่เฮา
อู้กำเมืองฮู้เรื่องฟังม่วน
ฮ้องเอิ้นเจิญจวนล้วนมีใจ
ม่วนหมู่เฮา
แอ่วหาจ๋าเติงเปิ้งปาคุ้ยเคย
เจยหน้าหาสู่หมู่เฮา..
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ
เฮาฮู้ใจในหมู่เฮา
ฮ่วมงานบุญ
สุนทานทุกบ้านงานปอย
ฮ่วมฮีตฮอยฮักษาในหมู่เฮา
ประเพณีทุกปี๋ดีเด่น
วัดวาฮ่มเย็นสมเป็นตี๊เปิ้งหมู่เฮา
บ้านเมืองของเฮางามดี
สมเป็นเมืองตี๊ฮักแห่งหมู่เฮา
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ
เฮาฮู้ใจในหมู่เฮา
ลูกจาวเหนือ
เจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชมนิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง
ฮักเมืองฮักเกียรติ์หมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้
นี่แหละหมู่เฮา
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ
เฮาฮู้ใจในหมู่เฮา
ลูกจาวเหนือ
เจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชมนิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง
ฮักเมืองฮักเกียรติ์หมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้
นี่แหละหมู่เฮา
หมู่เฮาหมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ๊าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋นเฮาหันใจ
เฮาฮู้ใจในหมู่เฮา

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ส้าจิ้น ( Ab ) Poprock เพลงคำเมือง

ส้าจิ้น ( Ab )
Poprock เพลงคำเมือง
Ab

ดนตรี....
.เดี๋ยวนี้บ้านเฮา
ส้าจิ้นกันติ่นใหญ่ๆ
บ่ว่าจะไปตางใดได้
กิ๋นแต่ส้าจิ้นควาย
แต่ก่อนนั้นมา
บ่เกยได้กิ๋นส้าควาย
หมู่เฮาอย่านิ่งดูดาย
มากิ๋นส้าควาย
เอ้า ลำกันใหญ่
.แรกเริ่มเดิมที
ผมนี้กินยังบ่แกว่น
เขาเอาบะแหลบ
บะแคว่นมาต๋ำกับ
แก่นดีปี๋เอ้าต๋ำเข้าไป
ต๋ำหื้อมันเหลือกดีๆ
พริกแห้งหามายูยี
จ๋ำหื้อดีส้าสมัยใหม่
.เอ้าซอยจิ้นควาย
โอ้โฮ ซอยติ่นจ๊าด
ใหญ่ เอ้าซอย
เอ้าซอยเข้าไป
คัวในกับย่อคันนา
น้ำพริกลงกน
เหล้าอยู่ไหนเอามา
กิ๋นแล้วสนุกเฮฮา
คนชรากล๋าย
เป๋นคนหนุ่ม..
ดนตรี....
.เดี๋ยวนี้บ้านเฮา
ส้าจิ้นกันติ่นใหญ่ๆ
บ่ว่าจะไปตางใดได้
กิ๋นแต่ส้าจิ้นควาย
แต่ก่อนนั้นมา
บ่เกยได้กิ๋นส้าควาย
หมู่เฮาอย่านิ่งดูดาย
มากิ๋นส้าควาย
เอ้า ลำกันใหญ่
.แรกเริ่มเดิมที
ผมนี้กินยังบ่แกว่น
เขาเอาบะแหลบ
บะแคว่นมาต๋ำกับ
แก่นดีปี๋เอ้าต๋ำเข้าไป
ต๋ำหื้อมันเหลือกดีๆ
พริกแห้งหามายูยี
จ๋ำหื้อดีส้าสมัยใหม่
.เอ้าซอยจิ้นควาย
โอ้โฮ ซอยติ่นจ๊าด
ใหญ่ เอ้าซอย
เอ้าซอยเข้าไป
คัวในกับย่อคันนา
น้ำพริกลงกน
เหล้าอยู่ไหนเอามา
กิ๋นแล้วสนุกเฮฮา
คนชรากล๋าย
เป๋นคนหนุ่ม
คนชรากล๋าย
เป๋นคนหนุ่ม
คนชรากล๋าย
เป๋นคนหนุ่ม..

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

บ่าวน้อย ( Ab ) เพลงคำเมือง

บ่าวน้อย ( Ab )
เพลงคำเมือง
Ab

ดนตรี....
บ่าวน้อยน่ามลตาใส
ปี้หันแล้วใจ๋บ่ดี
เสียดายปี้บ่ไจ้บ่าวจี๋
ปี้ใจ๋บ่ดีเมื่อหันบ่าวน้อย
บ่าวน้อยหล่อแต้หล่อว่า
มานั่งแป๋งหน้าตาลอย
มีแฟนแล้วก๋าบ่าวน้อย
แล่งมองปี้ก่แล่งเมา
ฟั่งโกรธ ฟั่งเกลียด ฟั่งด่า
ฟั่งว่าปี้เป๋นสาวเฒ่า
บ่าวน้อยจะไปเจื่อเขา
สาวเฒ่าก่มีหัวใจ๋
สาวเฒ่าลักเมาละอ่อน
มันตึงบ่เดือดฮ้อนไผ
มันเป๋นเรื่องของหัวใจ๋
ปี้ตึงฮักเมาบ่าวน้อย
ดนตรี....
บ่าวน้อยน่ามลตาใส
ปี้หันแล้วใจ๋บ่ดี
เสียดายปี้บ่ไจ้บ่าวจี๋
ปี้ใจ๋บ่ดีเมื่อหันบ่าวน้อย
บ่าวน้อยหล่อแต้หล่อว่า
มานั่งแป๋งหน้าตาลอย
มีแฟนแล้วก๋าบ่าวน้อย
แล่งมองปี้ก่แล่งเมา
ฟั่งโกรธ ฟั่งเกลียด ฟั่งด่า
ฟั่งว่าปี้เป๋นสาวเฒ่า
บ่าวน้อยจะไปเจื่อเขา
สาวเฒ่าก่มีหัวใจ๋
สาวเฒ่าลักเมาละอ่อน
มันตึงบ่เดือดฮ้อนไผ
มันเป๋นเรื่องของหัวใจ๋
ปี้ตึงฮักเมาบ่าวน้อย

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

กำปอนปี๋ใหม่ ( C ) เหมือน ภูมิน

กำปอนปี๋ใหม่ ( C )
เหมือน ภูมิน
C

..วาระดิถีเดือนจีปี๋ใหม่
ลูกหลานอยู่ไหนก็ปากั๋นมา
แกมขันสลุ่งดอกไม้นานา
จัดแจ๋งแต่งดาไหว้สาคนเฒ่า
..จ่วยกั๋นแกมขันใส่มือป่อเจ้า
แล้วนั่งคุกเข่าเอาศีลเอาปอน
ตั้งจิตตั้งใจ๋อย่าไหวสั่นคลอน
ฮับเอากำปอนแล้วจะได้ดิบได้ดี
..หื้อลูกหื้อหลานฮิมาก้าขึ้น
หลับได้เงินกมื่นตื่นได้เงินแสน
จะขายจะก้าหื้อก้าตอบแตน
เป๋นล้านเป๋นแสนกู๊ผู้กู๊คน
..เคราะห์ปีเคราะห์เดือน อย่าได้มาใกล้
เคราะห์ฮ้อนเคราะห์ไหม้ อย่าได้มาปาน
เคราะห์ยืนเคราะห์นั่ง
เคราะห์หลังตางข้าง
เคราะห์เตียวเคราะห์ย่าง
หื้อตวยสังขารไป
..ได้เตียวตี่ต่ำได้ย่ำตี่สูง
เป๋นป่อเป๋นลุงบ่หื้อมีบาปกรรม
หื้อลูกหื้อหลานโจคหนุนบุญก้ำ
หื้อสมกับกำตี่เปิ้นปั๋นปอน
..นับต่อนี้ไปขอหื้อสูเจ้า
ลูกหลานต่านเต้าปันมั่งปันมี
ปันเป๋นเศรษฐีมั่งมีหอห้อง
ร่ำรวยเงินทองเหมือนกั๋นกู๊คน
..กำปอนของป่อก็มีเต้าอี้
ขอหื้อสุขีสัพพีติโย วินัสสันตุ
สัพพะโลโก อายุวรรโณ สุขังพะลังฯ.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

เมียน้อย ( C ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

เมียน้อย ( C )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
C

........ดนตรี........
.. แสงเดือนส่องฟ้านภาแจ่มใส
แต่ในฤทัยทรวงในแสนเศร้า
บ่อเกยนึกเลยมาแต่เดิมแต่เก๊า
ชีวิตข้าเจ้าน้องจะเป๋นไป
ได้เป๋นเมียน้อยต่ำต้อยน้อยใจ๋
เป๋นก๋ำอันใดได้มาตันต่อต้าย
หัวอกตางในปอจะแตกบ้าง
..ตึงวันค่ำเจ๊ากิ๋นข้าวกับน้ำต๋า
เมียหลวงโทรมาด่าว่าแผ๋วห้อง
เปิ้นได้โทรมาจะมาขอร้อง
ขอฮื้อน้องเลิกเป๋นเมียน้อยเมียพราย
วางหูโทรศัพท์น้ำลายปอจ๋าง
น้ำต๋าปอปังหลั่งลงอาบหน้า
น้อยใจ๋แต๊นาเกิดมาจ๊าดนี้
..นอนอยู่บังกะโลผอมโซปวดใจ๋
เหมือนดั่งมีไฟสุมในอกเจ้า
เซาะหาความสุขใส่ใจ๋นั่นเล้า
สักเต๊ากำข้าวนั้นตึงบ่มี
กึ๊ดมากึ๊ดไปตึงไข้ต๋ายเป็นผี
ป้อแม่ยังมีขอปิ๊กเมือบ้าน
บ่ขอเป๋นมารฮื้อได้เดือดฮ้อน
..จดหมายของน้องยองไว้บนหมอน
ตี้ในห้องนอนบังกะโลแสนเศร้า
ลาก่อนปี้เหยเกยนอนแป๋งเฝ้า
สิบนิ้วข้าเจ้าขอไหว้วิงวอน
จ๊าดหน้ามีจริงน้องขอฮ่วมหมอน
ฮ่วมหอเตียงนอนแซมซอนซ่อนผ้า
จ๊าดนี้ขอลาบุญน้องมีเต้าอี้
..ป้อเจ้าแม่เจ้าลูกกลับมาหา
พร้อมกับน้ำตาและความโศรกเศร้า
ตึงบ่ขอไปตางใดแถมเล่า
จ่วยป้อแม่เจ้าปลูกข้าวโพดสาลี
ถึงมันจะตุ๊กกิ๋นข้าวกับแกงปี๋
มันก็ยังดีกว่ากิ๋นน้ำต๋ากับข้าว
เสียย้อนความเมาไข้ได้เปิ่นล้ำ...

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

สาวเหนือใจ๋ดี ( Am ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

สาวเหนือใจ๋ดี ( Am )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
Am

Intro..เพลง สาวเหนือใจ๋ดี
..สาวเหนือใจ๋ดี น้ำใจ๋ไมตรีเปี่ยมล้น
สาวเหนือ กู้คนเป๋นคนใจกว้างใจ๋ดี
ไผ๋ไป ไผ๋มาต้อนรับอู้จ๋าพาที
ใจ๋ดี ใจ๋ดีใจ๋ง่ายบ่เกย บ่เกย
..สาวเหนือใจ๋ดีรับรองบ่มี ใจ๋นัก
ถ้าหวัง ทำลายก็ฮื้อเลิกคิดได้เลย
ฮัก บ่จริงหวังมาแอบอิงชิดเชย
เลิกคิดได้เลย บ่ต้องมาเอ่ย มาจา
..เยี๊ยะฮื้อฮัก ฮักจ๋นวันต๋าย
เยี๊ยะฮื้อก๊าย ก๊ายเข้ากระดูกดำ
บ่อู้หลายกำ บ่ชอบมี ปั๋นหา
ใจ๋ มั่นคง ชอบคนตรงไป ตรงมา
ร้อยลิ้นวาจาจะรวยเปียงฟ้า บ่สน
..สาวเหนือใจ๋ดีรับรองบ่มี ใจ๋นัก
คารม คมคายบ่มีลวดลาย วกวน
น้ำใจ๋ ไมตรีสาวๆเฮามี มากล้น
สาวเหนือ กู้คนเป๋นคนใจ๋กว้างใจ๋ดี
....ดนตรี....
..สาวเหนือใจ๋ดี น้ำใจ๋ไมตรีเปี่ยมล้น
สาวเหนือ กู้คนเป๋นคนใจกว้างใจ๋ดี
ไผ๋ไป ไผ๋มาต้อนรับอู้จ๋าพาที
ใจ๋ดี ใจ๋ดีใจ๋ง่ายบ่เกย บ่เกย
..สาวเหนือใจ๋ดีรับรองบ่มี ใจ๋นัก
ถ้าหวัง ทำลายก็ฮื้อเลิกคิดได้เลย
ฮัก บ่จริงหวังมาแอบอิงชิดเชย
เลิกคิดได้เลย บ่ต้องมาเอ่ย มาจา
..เยี๊ยะฮื้อฮัก ฮักจ๋นวันต๋าย
เยี๊ยะฮื้อก๊าย ก๊ายเข้ากระดูกดำ
บ่อู้หลายกำ บ่ชอบมี ปั๋นหา
ใจ๋ มั่นคง ชอบคนตรงไป ตรงมา
ร้อยลิ้นวาจาจะรวยเปียงฟ้า บ่สน
..สาวเหนือใจ๋ดีรับรองบ่มี ใจ๋นัก
คารม คมคายบ่มีลวดลาย วกวน
น้ำใจ๋ ไมตรีสาวๆเฮามี มากล้น
สาวเหนือ กู้คนเป๋นคนใจ๋กว้างใจ๋ดี

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

น้ำตาผู้แพ้ ( Am ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

น้ำตาผู้แพ้ ( Am )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
Am

Intro..เพลง น้ำตาผู้แพ้
..ขอเป๋นผู้แพ้ แล้วเจ้าปี๊จ๋า
เพราะวาสนาของน้อง มีน้อย
มันบ่สมเปิงควร กับอ้ายปี๊น้อย
บุญน้องมีน้อยบ่คู่ควร กับจาย
..เกิดมาหนนี้บุญมีบ่หลาย
มันบ่สมกับจาย ศักดิ์ใหญ่บุญกว้าง
บุญน้องมีแค่ฝันสมกั๋นปี๊น้อย
..เกยกึ๊ดแย่งชิงตั๋วอ้ายจากเขา
มาเหลียวผ่อตั๋วเฮา มันเป๋นไป บ่ได้
บุญน้องบ่ปอ จะดึงปี๊ไว้
ขอเป๋นผู้พ่าย ฮักอ้ายอยู่คนเดียว
..ถึงใจ๋น้องจะหาย อ้ายนั้นเป๋นเหว
ขอฮักอยู่คนเดียว บ่แย่งบ่ยืม
กลั๋วกำเล่ากำลือ ว่าแย่งแฟน เขานา
..ฟ้า ควรคู่ฟ้า ก็สมเปิงกั๋น
ส่วนตั๋วน้องนี้มัน ก๋าดำ ต่ำต้อย
บุญญาบ่ถึง จัตต๋าก็น้อย
ขอห่วงขอสร้อย น้อง บ่สมควร
..ขอเป๋นผู้แพ้ จึงโศรกกำศวร
น้ำต๋าน้องนวล ลงมาอาบแก้ม
วาสนาเฮาแค้น เกิดมา หนนี้
..ถึงวันตี๊อ้าย แต่งงานนั้นหนา
น้องคงนองน้ำต๋า หลั่งน้ำ สังข์ฮื้อ
ปี๊จงสุขสมหวัง อย่าได้ร้างรื้อ
น้ำสังข์รดมือ คือน้ำต๋า แม่ญิง
..น้องขอยอมรับ พ่ายแพ้ จริงๆ
เพราะตั๋วแม่ญิงบุญน้อยบ่กว้าง
ขอฮื้ออ้ายสมหวัง กับกู๊ของ ปี๊นา
..ขอผ่อหน้าปี๊ ตอนส่งตั๋วเข้าหอ
น้ำต๋าไหลคลอ ผ่อเป๋นครั้ง สุดท้าย
อวยพรฮื้อตึงสอง ครองฮักกั๋นไว้
อย่าได้โยกย้าย คือสุขี มั่งมูล
..ขอฮื้อฮักฮื้อแปง อย่าแตกแหงสิ้นสูญ
น้องคนบ่มีบุญ ขออวยพรฮื้ออ้าย
นอกจากปี๊จ๋นต๋าย บ่ฮักไผ๋ แหมแล้ว
..ขอ เป็นผู้แพ้
แม้ดวงแด จะเศร้า เหงาตรม
ปวดร้าวหัวใจขื่นขม
แม้ ตรมระทมสุดฝืน
ให้ เธอทั้งสอง
สม ปองรักกันยั่งยืน
อย่าได้ แปรผันเป็นอื่น
ผู้แพ้กล้ำกลืน ฝืน ใจ ขอ ลา.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

เมียเก็บ ( C ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

เมียเก็บ ( C )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
C

Intro..เพลง เมียเก็บ
..เกิดเป๋นเมียเก็บเจ็บในหัวใจ๋
เหมือนหนีแสงไฟไปเป่าหิ่งห้อย
ล๊อคซอกล๊อกมุม เปิ้นสุ่มเลี้ยงต้อย
นอนอยู่บ้านน้อย กลั๋วเมียเปิ้นมี
..จากวันเป๋นเดือน จากเดือนเป๋นปี๋
บ้านแต้ปอมี เจ๊าหอพักฮื้อ
จุ๊ว่าถ้ารวย ถูกหวยจะซื้อ
..เจ๊าหอฮื้อไว้ แล้วหายไปสอย
นั่งคอยนอนคอย ใจ๋น้อยตืดตื้อ
น้ำต๋าไหลนอง เปี๊ยะหมอนสะอื้น
ฝืนใจ๋อยู่คา โหยหาอาวรณ์
..มาเป๋นระยะ ลวดละคาต๋อน
มาปล่อยเฮานอน อาทรหมองไหม้
เหตุผลอันใด ปี้ไปไหนแต๊
..แฟนเปื้อนของน้อง ข้างห้องติดกั๋น
มาหาตึงวัน จ๋าขานเจื้อยแจ้ว
ปี๊จ๋าน้องจ๋า อิจฉาบ่แล้ว
เงินคำก๋ำแก้ว เอาฮื้อจ๋นปอ
ส่วนตั๋วเฮานี้ บ่มีก๊าหอ
สองเดือนแล้วนอ รอเงินจากอ้าย
ไปขอเลื่อนรอ เจ้าของเปิ้นไว้
....ดนตรี....
..เปิ้นบอกฮื้อเฮารอ
ก๊าหอ นั้นก็รอจะจ่าย
เงินๆทองๆ อ้ายสำรองฮื้อไว้
ก็ต้องใจ้มันไปจ๋นหมดเลย
อ้ายเอยบ่เกย จะส่งมา
..มาปล่อยน้องไว้ บ่ได้หวงแหน
บ่เป๋นเซลแมนร้อนแรงหายจ้อย
บ่ได้ขายแหวน สร้อยแขนเหลดสร้อย
จ๋นเหลือแบ็งค์ร้อย น้อยๆใบเดียว
จะปิ๊กบ้านน้อง ไผ๋จะแลเหลียว
กลั๋วคนบ้านเดียว จะสมน้ำหน้า
ถ้าน้องปิ๊กมา ปะลูกน้อย.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ความรักเหมือนยางอะหลั่ย ( Bbm ) น้ำอ้อย ธรรมลังกา

ความรักเหมือนยางอะหลั่ย ( Bbm )
น้ำอ้อย ธรรมลังกา
Bbm

Intro..เพลง ความรักเหมือนยางอะหลั่ย
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยบ่ใจ้ยางเปอร์เซนต์
เปิ้นจะใจ้ก็เมื่อยามจ๋ำเป๋น
เมื่อยาง เปอร์เซนต์ มันรั่วไหลซึม
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยเปิ้นก็ทำเป๋นลืม
ยางเปอร์เซนต์บ่รั่วไหลซึม
เปิ้น ก็ลืมยางอะหลั่ยแล้วซี
..ยางอะหลั่ยเปิ้นเก็บไว้หลังเบาะ
บ่เกย มาเคาะว่าลมจะมี บ่มี
เก็บเอาไว้หลังเบาะ เป๋นปี๋
บ่เกย ไยดีปัดฝุ่นปัดทราย
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยมันบ่มีความหมาย
ยางเปอร์เซนต์ ระเบิดวันไหน
ยางอะหลั่ยเส้นนี้ยังรอ
....ดนตรี....
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยบ่ใจ้ยางเปอร์เซนต์
เปิ้นจะใจ้ก็เมื่อยามจ๋ำเป๋น
เมื่อยาง เปอร์เซนต์ มันรั่วไหลซึม
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยเปิ้นก็ทำเป๋นลืม
ยางเปอร์เซนต์บ่รั่วไหลซึม
เปิ้น ก็ลืมยางอะหลั่ยแล้วซี
..ยางอะหลั่ยเปิ้นเก็บไว้หลังเบาะ
บ่เกย มาเคาะว่าลมจะมี บ่มี
เก็บเอาไว้หลังเบาะ เป๋นปี๋
บ่เกย ไยดีปัดฝุ่นปัดทราย
..น้องมันแค่ยาง อะหลั่ย
ยาง อะหลั่ยมันบ่มีความหมาย
ยางเปอร์เซนต์ ระเบิดวันไหน
ยางอะหลั่ยเส้นนี้ยังรอ

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

หนุ่มซึงรอนาง ( G ) วีรพล คำมงคล

หนุ่มซึงรอนาง ( G )
วีรพล คำมงคล
G

ดนตรี...
...หยังมาน้อยอก หยังมาน้อยใจ๋
เกิดเป็นลูกป่อจาย
กลายเป็นจ่างซึงฮับจ้าง
ขึ้นรถลงเรือใต้เหนือก็จ้าง
โตยไปฮับจ้างน้องสาวจ่างซอ
น้องเป็นหน่อไม้อ้ายจะโตยเป็นก๋อ
น้องเป็นจ่างซอโตยเป็นจ้างซึงแอ้มข้าง
เหมือนพระกับนางบ่เกยห่างไกลน้อง
...บ่เดี่ยวอี่น้องเปิ่นมีจื่อเสียง
เปิ่นหากินในเวียงเป็นนักร้องจื่อก้อง
อยู่สวนอาหารภัตตาคารบาร์ห้อง
อาเสี่ยเจิญน้องไปนั่งไปคุย
อาเสี่ยเงินนัก โอมมะลุกกุ๊กกุ๋ย
หวังกิ๋นปลาดุกอุยฉู่ฉี่แกล้มเหล้า
เปิ่นชอบจ่ายชอบเหมาเปิ่นจ่างเอาใจ๋น้อง
...ไอ้หนุ่มจ่างซึงมายืนสึงใจเสีย
สาวจ่างซอมายเดียร์มาเยี๊ยะฮื้ออ้ายเสียเส้น
สาวซอสตริงเป็นนักฮ้องดาวเต้น
ดูต๊างม่วนเล่นแล้วตั๋วคนงาม
เมื่อตะก่อนนี้เกยมีอ้ายติดต๋าม
บ่าเดี่ยวคนงามตึงบ่ถามบ่เอิ้น
ไปควงคนมีเงินทำหน้าเหินเดินจุ้ย
...เหลี่ยมโลกมายาจุ๊ใจ๋ขึ้นใจ๋ขวาง
เปิ่นจุ๊ฮื้อน้องหลงตาง
จนลืมหัวลืมก้น
หลวกบ่ตันเจิงทำหน หน ด้น ด้น
จะโดนซวามก้นแล้วจะน้ำตานอง
เปิ่นมีเมียแล้วจุ๊เอาน้องเป็นสอง
เป็นอะหลั่ยสำรองเป็นเมียสองเมียน้อย
แม่ศรีดำมอยเป็นห่วงสาวหน้อยน้องแต้
...ไอ้หนุ่มจ่างซึ่งมันฮักหนึ่งบ่มีสอง
จะนั่งกองนอนกอง
รอจนน้องปิ๊กบ้าน
นั่งดีดซึงรอนางบ่เหนื่อยคร้าน
เฝ้าปากตางเข้าบ้านตั๊ดตี่ปื้นเก้าแก
จ่างซึงคนตุ๊กหัวใจ๋มันเป็นแผล
นั่งส่องตาแลผ่อหนตางเข้าบ้าน
อ้ายจะรอตาหวานอยู่ตึงวันเน้อน้อง..

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

แอ่วปี๋ใหม่เมือง ( G ) วีระศักดิ์ - อบเชย

แอ่วปี๋ใหม่เมือง ( G )
วีระศักดิ์ - อบเชย
G

..เพลง.แอ๋วปี๋ใหม่เมือง..
...................
( สร้อย )..ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว
ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปีใหม่เมืองเฮา
ทั้งหนุ่มเฒ่า เฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง
สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ
ญ.ปี๋แล้วมีตุ๊กมีเศร้า
พอสิ้นปีเก่าเฮาขอลืมมัน
ปี๋ใหม่เมืองเฮาสำคัญ
กึ๊ดทีม่วนงันสุขสันต์กันไป
ช.ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
ต่างไปสู่วัดวาปากันฟังเทศน์ธรรม
ดื่มด่ำผลบุญอุ่นใจ
ฮ่วมงานบุญสุนทานทำดี
ประเพณีขนทรายทั่วไป
ได้แอ่วม่วนใจ๋
ได้ผลบุญนำ
.ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว
ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปีใหม่เมืองเฮา
ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง
สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ
ญ.ดำหัวคนเฒ่าคนแก่
คุณป้อคุณแม่ เกยเลี้ยงเฮามา
ครูที่อบรมวิชา
ขอไปสุมาไหว้สาความดี
ช.ฟังกำตี้เปิ้นปั๋นปอน
ฮื้อเฮาอยู่ถาวร
ยืนยาวฮ่มเย็น
เปรียบเป็นสมบุญมั่งมี
แอ่วกันไปฮดน้ำกัน
แห่กันไปขนทรายม่วนดี
ปีใหม่เมืองนี้ ตลอดปี๋เฮาจำ
ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว
ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเฮา
ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง
สำราญรื่นเริงฮ่วมกั๋นเล่นน้ำ
ญ.ปี๋แล้วมีตุ๊กมีเศร้า
พอสิ้นปีเก่าเฮาขอลืมมัน
ปี๋ใหม่เมืองเฮาสำคัญ
กึ๊ดทีม่วนงันสุขสันต์กันไป
ช.ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
ต่างไปสู่วัดวาปากันฟังเทศน์ธรรม
ดื่มด่ำผลบุญอุ่นใจ
ฮ่วมงานบุญสุนทานทำดี
ประเพณีขนทรายทั่วไป
ได้แอ่วม่วนใจ๋
ได้ผลบุญนำ
.ปี๋เก่าก็ล่วงไปแล้ว
ปี๋ใหม่แก้วก็มาฮอดมาเติง
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเฮา
ทั้งหนุ่มเฒ่าเฮาล้วนร่ำเปิง
ต่างก็แห่ฟ้อนรำตามเจิง
สำราญรื่นเริงฮ่วมกันเล่นน้ำ
ญ.ดำหัวคนเฒ่าคนแก่
คุณป้อคุณแม่ เกยเลี้ยงเฮามา
ครูที่อบรมวิชา
ขอไปสุมาไหว้สาความดี
ช.ฟังกำตี้เปิ้นปั๋นปอน
ฮื้อเฮาอยู่ถาวร
ยืนยาวฮ่มเย็น
เปรียบเป็นสมบุญมั่งมี
แอ่วกันไปฮดน้ำกัน
แห่กันไปขนทรายม่วนดี
ปีใหม่เมืองนี้ ตลอดปี๋เฮาจำ

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

สาวน้อยป่าบง ( F ) เพลงคำเมือง

สาวน้อยป่าบง ( F )
เพลงคำเมือง
F

Intro..เพลง สาวน้อยป่าบง
..พบนวลละออง
แม่นวลน้องสาวน้อยป่าบง
บ่าวป่าถ่อนยืนงง
แม่โฉมยงหยังมางามแต๊นอ
งานบวชตี๊วัดเปิ้นจัดซอฮื้อฟังผ่อ
ตั๋วอ้ายนั่งเซ้ยจ้างซอ
ต๋าแลผ่อสาวน้อยสาวจี๋
..บึ๊ดใจ๋กำเดียว
น้องก็เตียวก๋ายหน้าอ้ายไป
ผ่อตางหลังเหมือนลูกแม่ใบ
ผ่อตางหน้าคล้ายลูกแม่ศรี
สลิดปิ๊ดป้างของอี่นาง
เหมือนลูกผู้ดี
อันบ่าวป่าถ่อนฟั่งหนี
เหมือนลุงดีเปิ้นฟ๊าวไปโต้ง
..บ่าว บ้านห้วย
เปิ้นก็ตวยจีบน้องเหมือนกั๋น
บ่าวหนองล้องจ้องต๋าเป๋นมัน
บ่าวฮ่อมฮื้อหันก็.ลืมบ่ลง
เปิ้นมีรถยนต์ขี่บนถนนปลอดโปร่ง
ตั๋วอ้ายมันเตวลัดโต้ง
สาวน้อยป่าบงเลยบ่สนใจ
..จ้างเต๊อะน้องนาง
ปั๋นบ่าวป่าถ่อนลักเมาก็ปอ
จ๊าดหน้ามีจริงแล้วหนอ
ฮ่วมอยู่เฮือนหอป๊ะกั๋นจ๊าดใหม่
จ๊าดนี้อ้ายจ๋น
เกิดเป๋นคนกับเปิ้นบ่ดาย
กึ๊ดหยังบ่ได้ดังใจ๋
ลักเมาเปิ้นไปจ๊ำใจ๋คนเดียว
....ดนตรี....
..บ่าว บ้านห้วย
เปิ้นก็ตวยจีบน้องเหมือนกั๋น
บ่าวหนองล้องจ้องต๋าเป๋นมัน
บ่าวฮ่อมฮื้อหันก็.ลืมบ่ลง
เปิ้นมีรถยนต์ขี่บนถนนปลอดโปร่ง
ตั๋วอ้ายมันเตวลัดโต้ง
สาวน้อยป่าบงเลยบ่สนใจ
..จ้างเต๊อะน้องนาง
ปั๋นบ่าวป่าถ่อนลักเมาก็ปอ
จ๊าดหน้ามีจริงแล้วหนอ
ฮ่วมอยู่เฮือนหอป๊ะกั๋นจ๊าดใหม่
จ๊าดนี้อ้ายจ๋น
เกิดเป๋นคนกับเปิ้นบ่ดาย
กึ๊ดหยังบ่ได้ดังใจ๋
ลักเมาเปิ้นไปจ๊ำใจ๋คนเดียว.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ลดเหล้าเอาใจเมีย ( G ) ปาน ประกาศิต

ลดเหล้าเอาใจเมีย ( G )
ปาน ประกาศิต
G

เพลง ลดเหล้าเอาใจเมีย.
..ทั้งรักทั้งโกรธ
จะโทษใครดี
ที่เมียเรานี้
เขาด่าว่าเรื่องกินเหล้า
บอกทนไม่ไหว
ไม่เลิกจะไปจากเรา
เขาคงเบื่อคนขี้เมา
กินเหล้าไม่เคยเว้นวัน
..ทั้งหลวงทั้งราษฎร์
ขาดงานประจำ
คิดไปใจช้ำ
ทำไม่ไหวหัวใจมันสั่น
ตื่นมาต้องถอน
แล้วนอนต่ออีกวัน
ตกเย็นก็ตั้งวงกัน
งานการไม่เคยใส่ใจ
..เจ้าเคยขอร้อง
ให้เลิกเครื่องดองของเมา
แต่ว่าสังคมบ้านเรา
ขาดเหล้าได้เสียที่ไหน
เมื่อมาเจอกัน
ก็ต้องสังสรรค์กันแบบไทยๆ
เมียจ๋าพี่เลิกไม่ได้
ต่อไปพี่จะเพลาๆ
จะขอลดเหล้า
เพื่อเอาใจเมีย
อย่าได้ใจเสีย
เมียจ๋าไม่ต้องหมองเศร้า
ตั้งแต่วันนี้
พี่จะรินแค่บางเบา
สัญญาว่าจะไม่เมา
เหล้าจนเสียการเสียงาน
....ดนตรี....
..เจ้าเคยขอร้อง
ให้เลิกเครื่องดองของเมา
แต่ว่าสังคมบ้านเรา
ขาดเหล้าได้เสียที่ไหน
เมื่อมาเจอกัน
ก็ต้องสังสรรค์กันแบบไทยๆ
เมียจ๋าพี่เลิกไม่ได้
ต่อไปพี่จะเพลาๆ
จะขอลดเหล้า
เพื่อเอาใจเมีย
อย่าได้ใจเสีย
เมียจ๋าไม่ต้องหมองเศร้า
ตั้งแต่วันนี้
พี่จะรินแค่บางเบา
สัญญาว่าจะไม่เมา
เหล้าจนเสียการเสียงาน

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

หมู่เฮาจาวเหนือ ( D ) วีระศักดิ์ - อบเชย

หมู่เฮาจาวเหนือ ( D )
วีระศักดิ์ - อบเชย
D

Intro..เพลง หมู่เฮาจาวเหนือ
(พร้อม)..หมู่เฮา หมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ้าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋น เฮาหันใจ๋ เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
(ช)..จากปิงวังทั้งยมและน่านห่างกัน
แต่ใจนั้นแน่นแฟ้นในหมู่เฮา
ฟู่กำเมืองฮู้เรื่องฟังม่วน
ฮ้องเอิ้นเจินจวนล้วนมีใจ้ฮ่วมหมู่เฮา
แอ่วหาจ๋าเติงเปิ้งปา
คุ้นเคยเจยหน้า หาสู่หมู่เฮา
....ดนตรี....
(พร้อม)..หมู่เฮา หมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ้าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋น เฮาหันใจ๋ เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
..ฮ่วมงานบุญสุนทานทุกบ้านงานปอย
ฮ่วมฮีดฮอยฮักษาฮื้อหมู่เฮา
ประเพณีทุกปี๋ดีเด่น
วัดวาฮ้มเย็นถือเป็นตี้เปิ่งหมู่เฮา
บ้านเมืองของเฮางามดี
ถือเป็นเมืองตี้ฮักแห่งหมู่เฮา
....ดนตรี....
(พร้อม)..หมู่เฮา หมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ้าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋น เฮาหันใจ๋ เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
(ญ)..ลูกจาวเหนือเจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชม นิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง ฮักเมืองฮักเกียรติ์หมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้ นี่แหละหมู่เฮา
....ดนตรี....
(พร้อม)..หมู่เฮา หมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ้าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋น เฮาหันใจ๋ เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา
(ช)..ลูกจาวเหนือเจื้อเฮาข้าวนึ่งแน่นเหนียว
ต่างกลมเกลียวกันไว้ในหมู่เฮา
ฮื้อคนชม นิยมลือเลื่อง
สมเป็นคนเมือง ฮักเมืองฮักเกียรติ์หมู่เฮา
แจ่มใสน้ำใจ๋ไมตรี
เหมือนน้องเหมือนปี้ นี่แหละหมู่เฮา
....ดนตรี....
(พร้อม)..หมู่เฮา หมู่เฮาจาวเหนือ
เฮาต่างฮักเครือเจื้อจ้าดหมู่เฮา
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
ถึงจะอยู่ถิ่นแดนแคว้นใด
เฮาฮักกั๋น เฮาหันใจ๋ เฮาฮู้ใจ๋ในหมู่เฮา.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ปอยหลวงวังสะแกง ( F ) ชินชัย แก้วเรือน

ปอยหลวงวังสะแกง ( F )
ชินชัย แก้วเรือน
F

เพลง..ปอยหลวงวังสะแกง
..โห่....ฮิ้ว
..แอ่วปอยหลวง บ้านวังสะแกง
ตุ๊ลุงแดง เป็นเจ้าอาวาส
สร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาบาตร
นิมนต์หัววัดมาทำบุญประจำปี
..รำวง นำหน้าครัวตาน
สนุก ม่วนงันเต๋มตี่
ไอ่คำ ย่ำตีนไอ่ดี
เกือบจะมีตี๋ หละกุยหมู่
..สันเหมือง ศรีเตี้ยหนองล่อง
สบทาสบล้อง ห้วยปันจ้อย เหล่าดู่
ต้นผึ้ง ท่าลี่วังผาง
แม่ทาป่าซาง บ้านปางป่าพลู
สนุกม่วนงันน่าดู
ปู่จ๋านหนานจูเปิ่นฮ่ำสูมาครัวตาน
..แอ่วปอยหลวง บ้านวังสะแกง
เป็นแฮงก็เพราะปี่น้องจาวบ้าน
คนบ้านเฮามาจ่วยก๋านจ่วยงาน
ต่างสุขสำราญ
งานปอยหลวง วังสะแกง
....ดนตรี....
..โห่....ฮิ้ว
..แอ่วปอยหลวง บ้านวังสะแกง
ตุ๊ลุงแดง เป็นเจ้าอาวาส
สร้างโบสถ์สร้างวิหารศาลาบาตร
นิมนต์หัววัดมาทำบุญประจำปี
..รำวง นำหน้าครัวตาน
สนุก ม่วนงันเต๋มตี่
ไอ่คำ ย่ำตีนไอ่ดี
เกือบจะมีตี๋ หละกุยหมู่
..สันเหมือง ศรีเตี้ยหนองล่อง
สบทาสบล้อง ห้วยปันจ้อย เหล่าดู่
ต้นผึ้ง ท่าลี่วังผาง
แม่ทาป่าซาง บ้านปางป่าพลู
สนุกม่วนงันน่าดู
ปู่จ๋านหนานจูเปิ่นฮ่ำสูมาครัวตาน
..แอ่วปอยหลวง บ้านวังสะแกง
เป็นแฮงก็เพราะปี่น้องจาวบ้าน
คนบ้านเฮามาจ่วยก๋านจ่วยงาน
ต่างสุขสำราญ
งานปอยหลวง วังสะแกง
..โห่....ฮิ้ว

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

สัญญาที่แม่กลาง ( G ) สมบูรณ์ บุญโรจน์

สัญญาที่แม่กลาง ( G )
สมบูรณ์ บุญโรจน์
G

เพลง สัญญาที่แม่กลาง
..เจ้าลืมคำพี่พร่ำสัญญา
เหตุใดหนอกานดา
จึงลืมสัญญาครั้งก่อน
น้ำตกแม่กลาง
ก่อนเคยสัญญาพร่ำวอน
แต่เดี๋ยวนี้โฉมบังอร
เจ้าจรแล้วลืมสัญญา
..ปล่อยพี่หมอง น้อง ลืมคำ
เจ้ารู้ไหมพี่ช้ำ น้ำตา นอง
ที่ตรงศาลา ณ แดน จอมทอง
แต่เดี๋ยวนี้ดูกลับหมอง
จอมทองต้องนองน้ำตา
..เจ้ามาลา พี่ ไกล
กลับเถิดหนาดวงใจ
จอมทองยังรอน้องมั่น
เมื่อได้ยินเสียง
สำเนียงพี่พร่ำ จำนรร
รู้เถิดหนา จอมขวัญ
พี่รอน้องที่แม่กลาง
....ดนตรี....
.ชมรมนักร้อง นักดนตรีหละปูน.
..เจ้ามาลา พี่ ไกล
กลับเถิดหนาดวงใจ
จอมทองยังรอน้องมั่น
เมื่อได้ยินเสียง
สำเนียงพี่พร่ำ จำนรร
รู้เถิดหนา จอมขวัญ
พี่รอน้องที่แม่กลาง.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

รักสาวนิคม ( F ) เพลงคำเมือง

รักสาวนิคม ( F )
เพลงคำเมือง
F

เพลง รักสาวนิคม
..สาวนิคม น่านิยมยกย่อง
แม่ผิวขาวผ่อง
เธอช่างสวยบาดตา
เมื่อยามแรกเห็น
แรกพบ เธอสบสายตา
อยากรู้นักว่า
เธอทำงาน อยู่โรงงานไหน
..แม่สาวนิคม
ตากลมๆปล่อยผมยาว
ผิวขาวขาวหน้าหมวยหมวย
สวยไม่หยอก
พี่พูดจากใจ จริงๆ
ไม่กลิ้งกลอก
พี่ไม่ลวงไม่หลอก
พูดออกจากใจ คนดี
..ทำงานเธอขยัน
ทำงานไม่เบื่อ
อยากชวนน้อง
มาอยู่เมืองเหนือ
พูดจริงจงเชื่อ
มาอยู่เหนือด้วยกัน
หากว่าน้องไม่รีบ
จะตัดสัมพันธ์
สองแรงแข็งขัน
อยู่ด้วยกัน ตลอดไป
..สาวนิคมน่านิยมสรรเสริญ
พี่ใช่มาหยอกเอิ้น
อย่าทำเป็นเขินเอียงอาย
อยากชวนมาอยู่
โรงงานเดียวกับพี่ชาย
จะรักเธอไม่หน่าย
รักจริงใจสาวนิคม
....ดนตรี....
..ทำงานเธอขยัน
ทำงานไม่เบื่อ
อยากชวนน้อง
มาอยู่เมืองเหนือ
พูดจริงจงเชื่อ
มาอยู่เหนือด้วยกัน
หากว่าน้องไม่รีบ
จะตัดสัมพันธ์
สองแรงแข็งขัน
อยู่ด้วยกัน ตลอดไป
..สาวนิคมน่านิยมสรรเสริญ
พี่ใช่มาหยอกเอิ้น
อย่าทำเป็นเขินเอียงอาย
อยากชวนมาอยู่
โรงงานเดียวกับพี่ชาย
จะรักเธอไม่หน่าย
รักจริงใจสาวนิคม.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

คำขอร้องของน้องแดง ( C ) เพลงคำเมือง

คำขอร้องของน้องแดง ( C )
เพลงคำเมือง
C

Intro...
...หัวใจ๋แทบลอยขึ้นฟ้า
เมื่อได้ยินอ้ายมา ครวญหากู้เจ๊าค่ำ
บอกว่าฮัก บอกว่าฮักเจ้ากู๊กำ
ข้าเจ้ายังจำ กำตี๊อ้ายอู้มา
ดนตรี...
...ฮักน้อง ต้องระวังกินแหนง
หากยังปองน้องแดง
ขอฮื้อแป๋งใจหา
ป้อแม่น้อง เปิ้นบ่ชอบเหล้ายา
ขอเลิกดีกว่า เลิกเถิดหนาตี้กิ๋นประจ๋ำ
ดนตรี...
...พร้อมแล้ว จะเป๋นแม่แก้วตันใจ๋
แต่มากึดกึ๊ดไป กลัวนิสัยห่ามห่าม
ถ้าเลิกเหล้า เจ้าชู้ตี้เกยทำ
เลิกเป๋นประจำ กำนี้ป้อคงยอม
ดนตรี...
...หัวใจ๋แทบลอยขึ้นฟ้า
เมื่อได้ยินอ้ายมา ครวญหากู้เจ๊าค่ำ
บอกว่าฮัก บอกว่าฮักเจ้ากู๊กำ
ข้าเจ้ายังจำ กำตี๊อ้ายอู้มา
ดนตรี...
...ฮักน้อง ต้องระวังกินแหนง
หากยังปองน้องแดง
ขอฮื้อแป๋งใจ๋หา
ป้อแม่น้อง เปิ้นบ่ชอบเหล้ายา
ขอเลิกดีกว่า เลิกเถิดหนาตี้กิ๋นประจ๋ำ
ดนตรี...
...พร้อมแล้ว จะเป๋นแม่แก้วตันใจ๋
แต่มากึดกึ๊ดไป กลัวนิสัยห่ามห่าม
ถ้าเลิกเหล้า เจ้าชู้ตี้เกยทำ
เลิกเป๋นประจำ กำนี้ป้อคงยอม

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ซอสตริงค์ ( F ) เพลงคำเมือง

ซอสตริงค์ ( F )
เพลงคำเมือง
F

Intro..ซอสตริงค์
..เสียงเพลงดังมาแหมแล้ว
เสียงแจ๊วๆนั้นมันบ่ใจ้ไผ๋ไหน
มันเป๋นเสียงหองจั๋นตาอี่นาย
ตึงญิงตึงจาย มารำตวยกั๋นก่อน
..ป้อจายละก็นี้นา
ถัาอ้ายปู๋ผ้า ละน้องจะขึ้นเข้าห้อง
ต๊กแม่คืน น้องบ่ฮื้อได้ง่อม
น้องจะฮ้องเพลงกล่อม
จ๋นต๋าใสมง มง
ดูซี ทำเป๋นเด็กๆ
กิ๋นผักขี้เหล็ก ละอ้ายก็หาว่าขม
ตี๋ก๋องน้อย ละเสียงดังจ๊ะตึ้งมง
ของขมขมนั้นมันเป๋นยาแก้
ขอฮื้ออ้าย แน่ยิ่งกว่าแน่
ถ้าได้ลองสาวแก่ ลองแล้วจะหนาว
..เมื่อคืนนอนฝันประหลาดนัก
ฝันว่าป๋าหมึกยักษ์ มันมารัดขาขาว
ต๋าป๋าหมึกมันแป๋งต๋าลุกวาว
หนวดมันยาวตึงห้านิ้วเกิ่ง
สะดุ้งตกอกตกใจ๋
จะเยี๊ยะจะใด เป๋นสะเบิ้งสะเจิ่ง
หนวดป๋าหมึกมันจ๊กเบิ่งจกเบิ่ง
อี่แม่ว่าเริง ชอบดูหนังการ์ตูน
..จับปูดำ ขยำปูนา
จับแข้ง จับขา เอาหน้ามาถู๋
จับหัวไหล่ มันก็น่าเอ็นดู
จับใบหู มันบ่ปอเท่าไหร่
จับอก ก็น้ำอกไหลนอง
จับหน้าต๊อง ลูบลงมาใกล้ๆ
จะยุบจะก๋ำ ฮื้อผ่อตังเหนือตังใต้
ถ้าไม่มีใครก็เชิญเลย เชิญเลย
..รู้แล้ว รู้แล้วอย่าทำ
จะจับ จะก๋ำ ฮื้อทำเป๋นหน้าต๋าเฉย
เจอะครั้งแรก ละหาว่าน้องไม่เคย
เอ้อละเหย ทำเป๋นยักท่า
บ่กอง เข้าตี๊เข้าตาง
ไอ่น้อยมันคราง
เสียงเหมือนดังฟ้าผ่า
เป๋นจะใด ละน้อยจ๊ะน้อยจ๋า
ละยกขาป๊าดบ่า ส่องมาถึงตะวัน
..สิบนิ้วข้าเจ้า จะขอก้มกราบ
พร้องทั้งเจ้าภาพ
และปี๊น้องตังหลาย
อันว่าเพลงซอจั๋งหวะมันมัน
สะหลับสับกั๋นตึงกำดี กำหยาบ
ผิดพลาดน้องก็ขออภัย
เพลงซอสมัยสู่ท้องตลาด
เป๋นเพลงซอมันบ่มีกำหยาบ
เหมือนกิ๋นข้าวกับลาบ
ละมันขาด สุรา
..รู้แล้ว รู้แล้วอย่าทำ
จะจับ จะก๋ำ ฮื้อทำเป๋นหน้าต๋าเฉย
เจอะครั้งแรก ละหาว่าน้องไม่เคย
เอ้อละเหย ทำเป๋นยักท่า
บ่กอง เข้าตี๊เข้าตาง
ไอ่น้อยมันคราง
เสียงเหมือนดังฟ้าผ่า
เป๋นจะใด ละน้อยจ๊ะน้อยจ๋า
ละยกขาป๊าดบ่า ส่องมาถึงตะวัน
..สิบนิ้วข้าเจ้า จะขอก้มกราบ
พร้องทั้งเจ้าภาพ
และปี๊น้องตังหลาย
อันว่าเพลงซอจั๋งหวะมันมัน
สะหลับสับกั๋นตึงกำดี กำหยาบ
ผิดพลาดน้องก็ขออภัย
เพลงซอสมัยสู่ท้องตลาด
เป๋นเพลงซอมันบ่มีกำหยาบ
เหมือนกิ๋นข้าวกับลาบ
ละมันขาด สุรา.

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ร่มฟ้าป่าซาง ( Em ) เพลงคำเมือง

ร่มฟ้าป่าซาง ( Em )
เพลงคำเมือง
Em

Intro....เพลงร่มฟ้าป่าซาง....
..แสนเพลินใจได้มาถึงถิ่นป่าซาง
ช่างงามสมดังคำอ้าง
ป่าซางเหมือนเมืองสวรรค์
เที่ยวแดนใดบ่ชวนใจคิดผูกพันธ์
ใครเห็นเป็นบุญโดยมั่น
ป่าซางสุขสันต์ทั่วถิ่น
..ดินดีถิ่นที่มีน้ำมีปลา
สมบูรณ์พูนผลธัญญา
ไร่นาล้วนชวนทำกิน
เมืองบุญอบอุ่นทำหนุนธานินทร์
ผองชนมีศีลอาจินต์
แผ่นดินของความชื่นบาน
..ดูสดใสทั่วไปไร้ความรำคาญ
ป่าซางเหมือนวิมานบ้านคนมั่งมี
เสียงเล่าลือว่าคือแคว้นถิ่นคนงาม
ช่างชวนนิยมทุกอย่าง
ป่าซางสาวงามสดศรี
ได้มาเห็นดั่งเป็นกุศลโชคดี
นางฟ้าลอยดินหรือนี่
เด่นดีกว่าสาวแดนใด
..ตลึงมองเนตรจ้องดั่งสองดาวดวง
พักตร์พริ้มพราวซึ้งตรึงทรวง
ดั่งดวงพระจันทร์อำไพ
นวลปรางค์เปล่งปลั่งดั่งเนื้อนวลใย
ลักยิ้มยามยิ้มพิมพ์ใจ
จะชมฉันใดดีเอย
นวลสมรได้พรทิพย์ใดเลิศเลอ
เสกนวลโฉมชวนเชย
สุดเอ่ยคำชม
..รักเหลือเกิน
เที่ยวเพลินมิอยากจากไกล
ต้องมนต์สายตาตรึงใจ
จากไปแล้วคงต้องตรม
ถิ่นทองกวาว
ดอกพราวบานสวยน่าชม
คงฝังใจจำเหลือข่ม
อกตรมเหน็บหนาวเต็มที่
..อาวรสุดอ้อนวอนหวังปองใคร
ฉันจนจำเหนียมเจียมใจ
สุดมองหาใครใยดี
อาลัยสุดใฝ่ใจหมายไมตรี
ฉันคงวอนฟ้าปราณี
ช่วยชีวิตฉันชื่นชู
มีบ้างไหมผู้ใดเห็นใจเอ็นดู
ช่วยชวนฉันชิดคู่
อยู่ร่วมป่าซาง

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

โอ้ !แม่เมีย ( G ) อ๊อด พับร็อค

โอ้ !แม่เมีย ( G )
อ๊อด พับร็อค
G

Intro....
...โอ้..แม่เมีย..ใจหนอใจอี่แม่
เหลือเกินอย่างแต๊ๆมีแต่แง่แต่มุม
แม่เมียเฮาเยี๊ยะฮื้อเฮาต้องกลุ้ม
หาแต่เรื่องร้อนรุมสุมในอกของเฮา
ก๋ำแต้ๆเฮาเอ๋ยลูกเขยจำต้องทน
ยอมทุกทนจนเศร้า โอ๋เมียตี๊ฮักเฮา
จ๋ำต้องจ๋างห่างกั๋น
กำนักแต๊เลยจ๋างฮักฮ้างที่แสนไกล
มันเป็นเพราะไผ๋กันนั่น
โอ โอ โอ่ นวลจันทร์ อ้ายฮักและคิดถึงเธอ
....ดนตรี....
...ก๋ำแต้ๆเฮาเอ๋ยลูกเขยจำต้องทน
ยอมทุกทนจนเศร้า โอ๋เมียตี๊ฮักเฮา
จ๋ำต้องจ๋างห่างกั๋น
กำนักแต๊เลยจ๋างฮักฮ้างที่แสนไกล
มันเป็นเพราะไผ๋กันนั่น
โอ โอ โอ่ นวลจันทร์ อ้ายฮักและคิดถึงเธอ

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ต๊กโตตั๋วลาย ( Gm ) อ๊อด พับร็อค

ต๊กโตตั๋วลาย ( Gm )
อ๊อด พับร็อค
Gm

Intro...
นกเอี้ยงนกแลนกยูงนั้นมีสีงาม
นกเขานกแซวนกยางนั้นมันก็งาม
แต่แปลกเฮาอยากถาม
แมงเหล่านั้นมันงามต่างกั๋น
แต่ใจ๋เป็นจะใดเน้อ
นกเก๊าจะใดบ่งาม
จักกิ้มจั๊กเข็บจั๊กขุนั้นมีสีเดียว
มดสัมมดคันมดดำนั้นมีสีเดียว
แต่งืดยังเฉลียวแมงเหล่านั้นมันมีสีเดียว
งืดจริงเฮายี่ง งง ! เน๊อ
ต๊กโต..ใยว่าตั๋วลาย
งืดจริงเฮายี่งงงยี่งงันก็มันมีมากสี
สีดำสีแดงสีลายซ้ำพ่องก็ลายดูแปลกต๋า
ยี่งดูยี่งแลยิ่งงามกว่าแพรผ้าพันตี๊หลากสี
ใคร่ฮู้มั้ยหนูมานี่..ดูซี่..ดูซี่..ดูซี่..
นกเอี้ยงนกแลนกยูงล้วนมีสีงาม
นกเขานกแซวนกยางนั้นมันก็งาม
แต่แปลกเฮาอยากถาม
แมงเหล่านั้นมันงามต่างกัน
แต่ใจ๋เป็นจะใดเน้อ
นกเก๊าจะใดบ่งาม
...ดนตรี...
ใคร่ฮู้มั้ยหนูมานี่..ดูซี่..ดูซี่..ดูซี่..
นกเอี้ยงนกแลนกยูงล้วนมีสีงาม
นกเขานกแซวนกยางนั้นมันก็งาม
แต่แปลกเฮาอยากถาม
แมงเหล่านั้นมันงามต่างกัน
แต่ใจ๋เป็นจะใดเน้อ
ต๊กโต..ใยว่าตั๋วลาย
ต๊กโต..ใยว่าตั๋วลาย
ต๊กโต..ใยว่าตั๋วลาย
ต๊กโต..ใยว่าตั๋วลาย
ฮา.....ฮา

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ติดต่อฉัน