วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

สาวสีเมือง (Em) บุนเกิด หนูห่วง

สาวสีเมือง (Em)
บุนเกิด หนูห่วง
Em

ดนตรี..
...สาวสีเมือง
ชื่อกะเดื่องไปทั่วอานา
หนึ่งในแดนสาทา
สาวสีเมืองน้บว่าหนึ่ง
ได้มาพบพ้อนวนระออ
อ้ายตกตะลึง
สาวสีเมืองหมายเลก1
งามแท้งามบาดตา
..บุนออกพันสา
จุดทูบเวียนเทียนงานวัดคืนนั้น
สองเฮาเคียงคู่กัน
น้องยังบอกอ้ายให้เบิ่งจันทา
แล้วน้องก้อบอกว่า
ว่าฮักอ้ายเท่าฟ้า
ละอ้ายก่บอกน้องนั้น
ว่าอ้ายฮักน้องเท่าแผ่นดิน
...กาบวีงวอน
เจ้าแม่สีเมืองผู้สักสิด
จ่งช่วยเนระมิด
ให้ฮักข้านี้สมฮักสมหวัง
ให้ความฮักข้า
ยั่งยืนยาวยงจีลัง
สิ่งที่ข้าว่าหวัง
เพื่อให้ข้าใด้เป็นเขยสีเมือง
...สาวสีเมืองเอ่ย
จำใด้บ่อหล้า
คำที่เฮาสันยา
สิ้นออกพันสาจะมาหมายหมั่น
ค่าดองสินสอด
บ่าวสะวันบ่อเคียหวี่น
สิ่งคาใจอ้ายนั้น
ย้านสาวสีเมือง
หลอกบอก.บ่อจิง
...ดนตรี..
...กราบวิงวอน
เจ้าแม่สีเมืองผู้สักสีด
จ่งช่วยเนระมิด
ให้ฮักข้านี้สมฮักสมหวัง
ให้ความฮักข้า
ยั่งยืนยาวยงจีลัง
สิ่งที่ข้าว่าหวัง
เพื่อให้ข้าใด้เป็ยเขยสีเมือง
...สาวสีเมืองเอ่ย
จำใด้บ่อหล้าคำที่เฮาสันยา
สี้นออกพันสาจะมาหมายหมั่น
ค่าดองสีนสอด
บ่าวสะวันบ่เคียหวั่น
สี่งคาใจอ้ายนั้น
ย้านสาวสีเมือง
หลอกบอก.บ่อจิง

ดาวน์โหลด ไฟล์เพลงมิดิ้(MIDI)-เพลงคาราโอเกะ
alt : ไฟล์เพลงมิดิ้ (MIDI) เพลงคาราโอเกะ

ติดต่อฉัน