วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รถไฟสายน้ำตา ต่าย อรทัย

รถไฟสายน้ำตา
ต่าย อรทัย
C

....ดนตรี........
เสียงหวูดรถไฟ
ดึงใจให้น้องต้องเศร้า
เมื่อเห็นอ้ายควงผู้สาว
กระซิบหยอกเย้าก้าวไปด้วยกัน
บ่จำสัญญา
สิบสามเมษาสงกรานต์
สองเฮามีนัดใจกัน
ขึ้นรถเมือบ้านที่หัวลำโพง
.เสียงหวูดรถไฟ
บีบใจน้องนองน้ำตา
สะพายกระเป๋าขึ้นบ่า
เดินหลบหน้า คน บ่ซื่อตรง
นั่งตู้ชั้นสาม
หอบความช้ำกลับคืนบ้านดง
ฝากสายตาเศร้ามองส่ง
อ้ายกับผู้สาวด้วยความร้าวใจ
>รถไฟสายเศร้า
ขบวนคนเจ้าน้ำตา
จากชานชลา
ที่ชื่อว่าหัวใจสลาย
สู่สถานี ที่น้องนั้นบ่มีอ้าย
ให้คนที่เขามาใหม่
แย่งฮักไปก่อนถึงปลายทาง
.เสียงหวูดรถดัง
สุดทางขบวนเทียบท่า
แต่ความช้ำสายน้ำตา
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง
เมื่ออ้ายเลือกเขา
ฮักสองเราก็เป็นความหลัง
เจ็บเกินตีตั๋วอีกครั้ง
เพราะรักสุดรางปลายทางหัวใจ
....ดนตรี........
เสียงหวูดรถดัง
สุดทางขบวนเทียบท่า
แต่ความช้ำสายน้ำตา
ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง
เมื่ออ้ายเลือกเขา
ฮักสองเราก็เป็นความหลัง
เจ็บเกินตีตั๋วอีกครั้ง
เพราะรักสุดรางปลายทางหัวใจ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound