วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ร้องเพลงให้พ่อฟัง ( C ) ยุ้ย ปัทมวรรณ

ร้องเพลงให้พ่อฟัง ( C )
ยุ้ย ปัทมวรรณ
C

....ดนตรี......
จะกี่ พ.ศ.
พ่อ ก็ยังเป็นหนึ่ง
ทุกห้วงคำนึง
พ่อคือ พระเอกในใจ
ภาพพ่องดงาม
ตั้งแต่ ลูกจำความได้
ไม่มี ผู้ชายคนไหน
ที่รัก ลูกได้เหมือนพ่อ.
เหนื่อยไม่เคยท้อ
ขอ ให้ครอบครัวอุ่น
เป็นหลังคาบุญ
คุ้มใจปลอดภัยเพียงพอ
รักมากทุกวัน
ถึงแม้ไม่เคยบอกพ่อ
ในใจ ลูกคนนี้หนอ
บูชา พ่อทุกเส้นทาง
.อยากบอกดังๆ
ว่าลูก คนนี้รักพ่อ
อยาก จะขอ
ร้องเพลง ให้พ่อ ฟัง
อยากบอกดังๆ
ว่าลูก คนนี้รักพ่อ
อยาก จะขอ
ร้องเพลง ให้พ่อ ฟัง.
เหนื่อย มามากนัก
ลูกอยาก ให้พ่อพักบ้าง
สิ่งที่พ่อหวัง
ปล่อยวาง ให้ลูกสานต่อ
จะกี่ พ.ศ.
พ่อ ก็ยังเป็นหนึ่ง
กี่ความคิดถึง
กี่รัก ตอบแทนไม่พอ
เทิด เหนือดวงใจ
คือชาย ที่ชื่อว่าพ่อ
พระเอกรูปหล่อ
ในใจ ของลูกตลอดกาล
....ดนตรี..........
.อยากบอกดังๆ
ว่าลูก คนนี้รักพ่อ
อยาก จะขอ
ร้องเพลง ให้พ่อ ฟัง
อยากบอกดังๆ
ว่าลูก คนนี้รักพ่อ
อยาก จะขอ
ร้องเพลง ให้พ่อ ฟัง.
เหนื่อย มามากนัก
ลูกอยาก ให้พ่อพักบ้าง
สิ่งที่พ่อหวัง
ปล่อยวาง ให้ลูกสานต่อ
จะกี่ พ.ศ.
พ่อ ก็ยังเป็นหนึ่ง
กี่ความคิดถึง
กี่รัก ตอบแทนไม่พอ
เทิด เหนือดวงใจ
คือชาย ที่ชื่อว่าพ่อ
พระเอกรูปหล่อ
ในใจ ของลูกตลอดกาล
พระเอกรูปหล่อ
ในใจ ของลูกตลอดกาล

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound