วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ลมหายใจปลายด้ามขวาน ( F#m ) น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง

ลมหายใจปลายด้ามขวาน ( F#m )
น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง
F#m

Music...........
ความคิดขัดแย้ง พื้นที่สีแดง
ชายแดนด้ามขวาน พี่น้องเรา
เดือดร้อนมานาน ด้วยอุดมการณ์
แยกดินแบ่งฟ้า ปักษ์ใต้บ้านเรา
บัดนี้เงียบเหงา ไร้เสียงบินหลา
ใครๆ เขาไม่อยากมา
ลูกหลานถามว่า ฆ่ากันทําไม
ตํารวจ ทหาร ครูบาอาจารย์
ชาวบ้าน ผู้คน เสียงหวีดร้อง
เลือดนองถนน ระเบิดปืนกล
ของคนฝ่ายไหน อีกกี่ชีวิต
ต้องปลิดสังเวย เฉลยได้ไหม
วันที่ท้องฟ้าสดใส
ลูกหลานจะได้ ยิ้มด้วยความหวัง
สาย..เลือดไทย หัวใจสยาม
ขวานไทย ถ้าไม่มีด้าม
คงหมดความงาม ไม่มี พลัง
แล้วจะร้องเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา
ให้ใครเขาฟัง บินหลาก็คงสิ้นหวัง
เกาะต้นยางฟัง เสียงปืนดังไกล
พื้นที่สีแดง ภาพความขัดแย้ง
ระแวงสายตา แล้วทําไม
ไม่หันหน้ามา พูดคุยปรึกษา
ปัญหาแก้ไข ใต้ร่มฉัตรงาม
ลูกพ่อสยาม เราสายเลือดไทย
อยากถามว่านานแค่ไหน
คืนลมหายใจ ให้ปลายด้ามขวาน
SOLO........................
สาย..เลือดไทย หัวใจสยาม
ขวานไทย ถ้าไม่มีด้าม
คงหมดความงาม ไม่มี พลัง
แล้วจะร้องเพลง ปักษ์ใต้บ้านเรา
ให้ใครเขาฟัง บินหลาก็คงสิ้นหวัง
เกาะต้นยางฟัง เสียงปืนดังไกล
พื้นที่สีแดง ภาพความขัดแย้ง
ระแวงสายตา แล้วทําไม
ไม่หันหน้ามา พูดคุยปรึกษา
ปัญหาแก้ไข ใต้ร่มฉัตรงาม
ลูกพ่อสยาม เราสายเลือดไทย
อยากถามว่านานแค่ไหน
คืนลมหายใจ ให้ปลายด้ามขวาน

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound