วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พายหัก [ แด่แม่ ] ( Eb ) สรัล สุทธาพรหม

พายหัก [ แด่แม่ ] ( Eb )
สรัล สุทธาพรหม
Eb
...>>>
แม่จ๋า แม่มา ลาลับ ดับสูญ
สิ้นบุญ แม่ไป
ลูก สุดอาลัย จนเหลือ รำพัน
แม่จากไปแล้ว
จากไป จนชั่ว นิรันดร์
ขอ ให้ดวงวิญญาณ
แม่นั้น สู่ดาวดึงษ์
..แม่เหนื่อย เมื่อยล้า
มาทั้ง ชีวิต
คิดถึง คุณแม่
ลำบากยากแท้ แม่ไม่ คำนึง
สิ้นบุญแม่แล้ว
เหมือนดัง โคแก้ว ล้มตึง
ลูกขาดพิง ที่พึ่ง
เสมือน ดั่งเรือ ขาดพาย
..หลับ เถิดหนา
แม่จ๋า หลับให้ เป็นสุข.
ไม่ต้อง ห่วงลูก
แม่จง หลับให้ สบาย.
ลำบาก มาพอ
แล้วหนอ ตั้งแต่ พ่อตาย
เลี้ยงลูก ทั้งหญิง และชาย
เติบโต มาจน บัดนี้.
.ลูกขอ กราบลง
ที่ตรง เท้าแม่
ผู้ มีแต่ให้
พระคุณ ยิ่งใหญ่ เหนือ ปฐพี
ขอ อธิษฐาน
ถ้าแม้น ว่าบุญ ลูกมี
อีกหมื่น อีกแสนล้านปี
เกิดอีกที ขอเป็น ลูก แม่
....ดนตรี..........
..หลับ เถิดหนา
แม่จ๋า หลับให้ เป็นสุข.
ไม่ต้อง ห่วงลูก
แม่จง หลับให้ สบาย.
ลำบาก มาพอ
แล้วหนอ ตั้งแต่ พ่อตาย
เลี้ยงลูก ทั้งหญิง และชาย
เติบโต มาจน บัดนี้.
.ลูกขอ กราบลง
ที่ตรง เท้าแม่
ผู้ มีแต่ให้
พระคุณ ยิ่งใหญ่ เหนือ ปฐพี
ขอ อธิษฐาน
ถ้าแม้น ว่าบุญ ลูกมี
อีกหมื่น อีกแสนล้านปี
เกิดอีกที ขอเป็น ลูก แม่

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound