วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โปรดช่วยกันดูแลคนดี ( C ) ตั๊กแตน ชลดา

โปรดช่วยกันดูแลคนดี ( C )
ตั๊กแตน ชลดา
C

ดนตรี...7...8>>>
กว่าจะมีคนที่ดีดี ซักคน
ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่
กว่าจะเจอคนที่เราเห็น
ว่าเป็นคนใช่
ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มา
แต่คนดีก็อยู่กับเราไม่นาน
โดนแรงเสียดทาน
โถมจนพ่ายล้า
ใครโง่ไม่เป็นใครเด่นเกินไป
ต้องโดนคนว่า
ทำถูกใจช้า ยังด่าทอ
ใช้คนดีเปลือง
ฝืดเคืองคำชม
โยนเรื่องทับถมถึงทนก็ท้อ
เมื่อทำดียาก
ใครอยากจะทำดีต่อ
ก่อนที่คนดีจะท้อ
จึงร้องขอแรงส่งมา
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใคร
อยากทำความดี
ดนตรี..4..Bars
2...3...4>>>
อยากให้มีคนที่ทำดีมากมาย
ยืนหยัดสู้ไหวแรงใจมากมี
กว่าจะเจอก็ยากนักหนา
ควรรักษาให้ดี
ใช้เพชรที่เรามีอย่างรู้ค่า
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใครอยากทำดี
โปรดช่วยรักษาคนดี
เชิดชูคนที่เสียสละ
ไม่ถูกใจบ้างบางเวลา
อย่าด่วนกล่าวหาจนถอดใจ
โปรดช่วยดูแลคนดี
ให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่
ปกป้องคนดีให้มีชัย
เพื่อให้ใครใคร
อยากทำความดี

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound