วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

คนไร้ค่า ( D ) แอ๊ด คาราบาว

คนไร้ค่า ( D )
แอ๊ด คาราบาว
D

.....ดนตรี......>.>.>..
.เก็บเอาไว้เถอะนะ
ฉันมันคนไร้ค่า
จะคู่ควรกับความไว้ใจ
ดอกไม้สีสดสวย
หอมกระจายไกลถิ่น
แมลงบินมารุมตอมมากมาย
.ฝากความรักของฉัน
นั้นคือความห่วงใย
อยากให้เธอก้าวไกล
พ้นแดนดงพงหนาม
อยากให้เธอมั่นจำ
คำที่เคยพร่ำสอน
ก่อนหลับลงครั้งใด
ให้ฝันดีมีฝัน
เป็นเพื่อนยามหลับไหล
>ฝันของเธอจงสีทอง
คล้องด้วยพวงมาลัย
ฝันของเธอลอยล่องไป
ไต่ตามโค้งรุ้งเจ็ดสี
มีอนาคตงดงาม
มีแก้วสามดวงในใจ
มีคนเป็นห่วงเป็นใย
ห่มผ้าให้ยามหนาวเหน็บ
.เก็บเอาไว้เถอะนะ
ฉันมันคนไร้ค่า
ไม่คู่ควรกับความไว้วาง
โลกใบนี้กว้างนัก
พร้อมให้คนก้าวเดิน
ต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายอย่าง
แต่อย่าเพิ่งท้อแท้
แม้ฉันไม่เคียงข้าง
อยากให้เธอเดินทาง
ถึงที่ปรารถนา
แต่ให้เธอหันมา
ยิ้มให้คนข้างหลัง
ยังเป็นกำลังใจให้รู้ว่าเธอมีสุข
ฉันก็สุขเหมือนเธอ
.....ดนตรี......>.>.>..
>ฝันของเธอจงสีทอง
คล้องด้วยพวงมาลัย
ฝันของเธอลอยล่องไป
ไต่ตามโค้งรุ้งเจ็ดสี
มีอนาคตงดงาม
มีแก้วสามดวงในใจ
มีคนเป็นห่วงเป็นใย
ห่มผ้าให้ยามหนาวเหน็บ
.เก็บเอาไว้เถอะนะ
ฉันมันคนไร้ค่า
ไม่คู่ควรกับความไว้วาง
โลกใบนี้กว้างนัก
พร้อมให้คนก้าวเดิน
ต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายอย่าง
แต่อย่าเพิ่งท้อแท้
แม้ฉันไม่เคียงข้าง
อยากให้เธอเดินทาง
ถึงที่ปรารถนา
แต่ให้เธอหันมา
ยิ้มให้คนข้างหลัง
ยังเป็นกำลังใจให้รู้ว่าเธอมีสุข
ฉันก็สุขเหมือนเธอ
.เก็บเอาไว้เถอะนะ
ฉันมันคนไร้ค่า
ไม่คู่ควรกับความไว้ใจ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound