วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

จากบ้านนาด้วยรัก ( Bbm ) ต่าย อรทัย

จากบ้านนาด้วยรัก ( Bbm )
ต่าย อรทัย
Bbm

เพลง..จากบ้านนาด้วยรัก
..ดนตรี........
..โอ้บ้านนา
ฝนฟ้าไม่อำนวย
โชคไม่ช่วย
บ้านนาถึงคราระทม
แหงนมองเบิ่งฟ้า
เมฆฝนลา
ไหลตามคลื่นลม
หมู่เฮาถึงคราวซานซม
เข้าเมืองหนีความแห้งแล้ง
..จากบ้านนา
น้ำตาคอยปลอบใจ
เร่ร่อนไป
ในฐานะของคนขายแรง
แลกเงินส่งไป
ซ่อมแรงใจสู้ความแห้งแล้ง
อยู่เมืองคนน้ำใจแห้ง
อ่อนแรงเพราะทนเรื่อยมา
..โอ่โอ้ โอโอโอ
โฮ๊ะโอโอ
โฮ๊ะโอโอโอละหนอ
...ดนตรี..............
..โอ้ฟ้าไม่เมตตา
ต้องจำจากจร
บ้านเกิดเมืองนอน
ที่เคยสุขพี่ป้าน้าอา
ใช่จะอยาก
จากไอ้ทุย
อีรวงบ้านนา
แต่ต้องจากมา
จากบ้านนา
ด้วยรักฝังใจ
..โอ้บ้านนา
ปีหน้าถ้าโชคดี
ฟ้าปรานีต้องมี
วันพบกันใหม่
ปีนี้ขอลาห่างบ้านมา
ทำงานเรื่อยไป
เห็นทิวกอไผ่เอนไหว
โอ้ใจคิดถึงบ้านนา
..ดนตรี..............
..โอ่โอ้โอโอโอ
โฮ๊ะโอโอ
โฮ๊ะโอโอโอละหนอ
..โอ้ฟ้าไม่เมตตา
ต้องจำจากจร
บ้านเกิดเมืองนอน
ที่เคยสุขพี่ป้าน้าอา
ใช่จะอยากจากไอ้ทุย
อีรวงบ้านนา
แต่ต้องจากมา
จากบ้านนา
ด้วยรักฝังใจ
..โอ้บ้านนา
ปีหน้าถ้าโชคดี
ฟ้าปรานีต้องมี
วันพบกันใหม่
ปีนี้ขอลาห่างบ้านมา
ทำงานเรื่อยไป
เห็นทิวกอไผ่เอนไหว
โอ้ใจคิดถึงบ้านนา

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound