วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คนจนที่เธอเมิน ( Dm ) สายัณห์ สัญญา

คนจนที่เธอเมิน ( Dm )
สายัณห์ สัญญา
Dm

Intro 6 Bars...5...
6...ไป เถิดนวลน้องของพี่
หากชายไหนใครเขาดี
สุขขีนะนวลน้องเจ้า
ชาตินี้พี่จน
พี่เป็นคนอาภัพอับเฉา
จนเงินทองหม่นหมอง เศร้า
ถึงคราวรักต้องเมินหมาง
ลืม เถิดความหลังครั้งก่อน
เปรียบเราเหมือนตัวละคร
บทตอนของเราเขาสร้าง
เชิญใช้ให้พอ
สุขเถิดหนอ พี่ขอหลีกทาง
ลืมคืนวันเคยสรร สร้าง
สร้างทางสวรรค์อำไพ
แม้นพี่ลำเค็ญ
หากเข็ญเหมือนเช่นยาจก
อนาถา น้ำตารินตก
น้องอย่าหยิบยกน้ำใจ
อกพี่ขื่นขม
ขอตรมระทมหมองไหม้
ชาตินี้บุญน้อยเกินไป
เกิดชาติใหม่ขอให้สุขสม
ไป เถิดนวลน้องของพี่
หากชายไหนใครเขาดี
สุขขีพบชีวิตใหม่
อโหสิกรรม
ที่เจ้าทำพี่ช้ำอกตรม
ชายใจเดียวยอมฝืนข่ม
เพื่อน้องสุขสมสา ใจ
Solo 8 Bars...7...
8..แม้นพี่ลำเค็ญ
หากเข็ญเหมือนเช่นยาจก
อนาถา น้ำตารินตก
น้องอย่าหยิบยกน้ำใจ
อกพี่ขื่นขม
ขอตรมระทมหมองไหม้
ชาตินี้บุญน้อยเกินไป
เกิดชาติใหม่ขอให้สุขสม
ไป เถิดนวลน้องของพี่
หากชายไหนใครเขาดี
สุขขีพบชีวิตใหม่
อโหสิกรรม
ที่เจ้าทำพี่ช้ำอกตรม
ชายใจเดียวยอมฝืนข่ม
เพื่อน้องสุขสมสา ใจ

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound