วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ยุงกรุงเทพฯ ( G ) ย้อนยุคโฟเอส

ยุงกรุงเทพฯ ( G )
ย้อนยุคโฟเอส
G

....ดนตรี...........
..ยุงเอ๋ยยุงกรุงเทพ
โชว์อกยกเชพ
กัดเจ็บหนักหนา
โบยบินมาหากิน
ตามโรงน้ำชา
ในคลับในบาร์
หวังจะหาเลือดกิน..
ยุงเอ๋ยยุงบ้านนอก
ไม่เหมือนยุงบางกอก
เที่ยวหลอนหลอกด้วยปลายลิ้น
ยุงบ้านนาโสภาโสพิน
รักแท้รักถิ่น
ไม่ปลอกปลิ้นเปลี่ยนแปร
เปรียบผู้หญิงนั้นเหมือนกับยุง
บางคนหัวสูงไปด้วยสีแสง.
แต่งตัวยั่วตาราคาแพง
ตลบตะแลง
กว่าตัวแมงกระชอน..
ยุงเอ๋ยยุงกรุงเทพ
ทาปากทาเล็บ
ม๊อบเดพแลสะหลอน
ยุงบ้านนาดีกว่าในพระนครฯ
รักผู้หญิงบ้านดอน
ดีกว่านครในเมืองกรุง
....ดนตรี...........
..ยุงเอ๋ยยุงกรุงเทพ
โชว์อกยกเชพ
กัดเจ็บหนักหนา
โบยบินมาหากิน
ตามโรงน้ำชา
ในคลับในบาร์
หวังจะหาเลือดกิน..
ยุงเอ๋ยยุงบ้านนอก
ไม่เหมือนยุงบางกอก
เที่ยวหลอนหลอกด้วยปลายลิ้น
ยุงบ้านนาโสภาโสพิน
รักแท้รักถิ่น
ไม่ปลอกปลิ้นเปลี่ยนแปร..
เปรียบผู้หญิงนั้นเหมือนกับยุง
บางคนหัวสูงไปด้วยสีแสง.
แต่งตัวยั่วตาราคาแพง
ตลบตะแลง
กว่าตัวแมงกระชอน..
ยุงเอ๋ยยุงกรุงเทพ
ทาปากทาเล็บ
ม๊อบเดพแลสะหลอน
ยุงบ้านนาดีกว่าในพระนครฯ
รักผู้หญิงบ้านดอน
ดีกว่านครในเมืองกรุง

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound

ติดต่อฉัน