วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วอนพ่อตากสิน ( G ) รุ่ง สุริยา

วอนพ่อตากสิน ( G )
รุ่ง สุริยา
G

ดนตรี 7 ห้อง..5...
6...7. กรุงธนบุรี
นามนี้ดังไปทั่วถิ่น
สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมา
เกริกก้องเกรียงไกร
วงเวียนใหญ่ ผ่านไปบูชา
ผสกนิกรทั่วหล้า
ต่างก็มาขอพร
ธนบุรี ยังมีลูกนี้คนหนึ่ง
เสียใจ เสียอย่างสุดซึ้ง
หวังพึ่งจึงมาเว้าวอน
แฟนลูกหนีหาย อยู่โรงงานใหญ่
จากไปจำจร
ตามหาทั่วตรอกซอกซอน
จากที่นอน ไม่หวนมา
น้องไปอยู่ไหน รู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรถอุบล โคราช
ประกาศหวังพบน้องนาง
ขอนแก่นอุดร
เมื่อครั้งก่อน ที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป้าน้าอา
บอกให้มา แล้วตั้งนาน
ธนบุรี ตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากสิน
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
บนพวงมาลัย
ร้อยพวงใหญ่ วางไว้บนพาน
เจ็ดวันหากไม่กลับบ้าน
ห้องนอนคือสุสาน เรือนตาย
ดนตรี 6 ห้อง..4...
5...6.. ธนบุรี
ตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากสิน
ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
บนพวงมาลัย
ร้อยพวงใหญ่ วางไว้บนพาน
เจ็ดวันหากไม่กลับบ้าน
ห้องนอนคือสุสาน เรือนตาย

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound