วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ความรักกับสายน้ำ ( Bb ) อรวี สัจจานนท์

ความรักกับสายน้ำ ( Bb )
อรวี สัจจานนท์
Bb
...>>>
เรือน้อยทวนน้ำมา
จะจอด ท่าไหน
หอบรักมาให้ใคร
ครวญถามเรือน้อยไป
ข้องจิต ใจนัก
ความรักกับสายน้ำ.
.ปลาสีเงินงดงาม
กระโดด เหนือน้ำ
ดูสวยงาม เป็นประกาย
วิถี ชีวิตไทย
พึ่งพาอาศัย
รักกันล้น เหลือคณา
.ข้าวในนาชะอุ่มเขียว
สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา
รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา
หวั่น อุรา
ว่าสายน้ำ จะทำเล่ห์กล.
.ความรักทวนถามใจ
ว่าเป็น ไฉน
หลงใหลเล่ห์สายชล
ใครคล้อยตามเคลิ้มตน
กระเสือกกระสน
หลงวังวน จนวังเวง
....ดนตรี.......>>>
ข้าวในนาชะอุ่มเขียว
สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา
รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา
หวั่น อุรา
ว่าสายน้ำ จะทำเล่ห์กล.
.ความรักทวนถามใจ
ว่าเป็น ไฉน
หลงใหลเล่ห์สายชล
ใครคล้อยตามเคลิ้มตน
กระเสือกกระสน
หลงวังวน จนวังเวง

Download MIDI Sounds
alt : MIDI Sound